Olot acollirà la segona jornada de simposi sobre sòl no urbanitzable dedicat al paisatge

Comparteix-ho amb els teus amics:

La Sala El Torín d’Olot acull demà, divendres 14 d’octubre (de 9 a 19 hores) la segona de les tres jornades del I Simposi sobre Sòl No Urbanitzable (SSNU), que organitza la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) dins els actes del Congrés d’Arquitectura 2016.

Aquesta segona jornada centrarà la seva atenció en el paisatge que es troba en el sòl no urbanitzable: espais naturals que han quedat al marge de la influència humana, els espais rurals transformats d’una manera poc artificialitzadora per a l’aprofitament dels recursos naturals mitjançant l’agricultura o la ramaderia, i els espais periurbans on es barregen utilitzacions urbanes amb usos rurals i amb espais lliures que en un futur haurien de formar part de la ciutat.

L’alcalde d’Olot, Josep M Corominas, obrirà la jornada juntament amb la delegada de la Garrotxa-Ripollès del COAC, Neus Roca. Seguidament l’arquitecte Xavier Canosa, relator d’aquest segon dia, donarà peu als ponents i moderarà la taula rodona que tanca la sessió del matí.

Per poder explicar de manera ordenada, la jornada s’organitza amb la intervenció d’un professional de caràcter més humanista que explicarà què és el sòl no urbanitzable i com l’entén. A Olot es comptarà amb la participació del professor de geografia de la Universitat Pompeu Fabra Antonio Luna, amb la conferència Paisatges Implicats, geografies hiperconnectades. Luna és també coordinador del grau en Global Studies i en l’actualitat treballa amb el paper de la memòria i de la identitat en la creació d’un discurs urbà a Barcelona, i també amb el projecte de “paisatges implicats” sobre el paper de la cultura i la innovació com agents dinamitzadors del territori.

Seguidament, Juli Esteban, arquitecte i doctor Honoris Causa de la Universitat Politècnica de Catalunya, intervindrà amb El paisatge des del planejament territorial. Esteban ha centrat la seva trajectòria professional en l’urbanisme i l’ordenació del territori.

La tercera conferència anirà a càrrec de Pere Sala, actual coordinador de l’Observatori del Paisatge, amb Paisatge i sòl no urbanitzable. Sala ha estat l’impulsor dins l’Observatori del Paisatge dels catàlegs de Paisatge de Catalunya. El seu treball es focalitza en la integració del paisatge en les polítiques públiques, la implementació de polítiques de paisatge a Europa, la relació entre paisatge i desenvolupament, així com en els paisatges emergents.

La tarda, que serà conduïda per l’arquitecte i membre de la Comissió Tècnica del Simposi Anna Albó, comptarà amb les experiències en projectes reals de Jordi Bellmunt qui forma part de l’organització del Premi Internacional del Paisatge Rosa Barba, amb Nous Camins del paisatgisme contemporani; de Xavier Carceller, cap del Servei de Planificació de l’Entorn Natural del Departament de Medi Ambient i cap del Servei de Plans i Programes (Subdirecció General d’Avaluació Ambiental) del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb Els plans especials dels espais naturals protegits de Catalunya. Balanç, problemàtiques i reptes; dels despatxos CAVAA + CICLICA amb Reptes d’intervenció en els espais hortícoles: comunitat, cicle de l’aigua i materialitat; i de Michele Orliac i Miquel Batlle amb Entre el Si i el No.

Aquesta segona jornada donarà peu a la tercera i última, que tindrà lloc el divendres 21 d’octubre a l’Auditori Josep Irla de la Seu de la Generalitat de Catalunya a Girona.

En total, seran tres dies on més de trenta professionals, entre els quals trobem arquitectes, urbanistes, paisatgistes, geògrafs, posaran sobre la taula l’estat de la qüestió dels dos grans blocs que tracta el simposi. Un espai que ha de servir per fer preguntes sobre el futur d’aquesta tipologia de sòl i com ha d’afrontar les transformacions que se li ha d’aplicar amb una nova normativa.

El Simposi de Sòl No Urbanitzable ha estat organitzat per la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, els Ajuntaments de Girona, Figueres i Olot, l’Observatori del Paisatge, i la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot. I està patrocinat per Citylift i la col·laboració del Celler La Vinyeta.