Olot en Comú reivindica la justícia de gènere a tots nivells

Comparteix-ho amb els teus amics:

Avui les dues primeres dones de la llista d’OeC-podem, han volgut reivindicar la justícia de gènere a tots nivells.

Olot en Comú – Montse Burgalés, número 2, ha expressat que la justícia de gènere i LGTBI+ ha de ser una prioritat transversal del conjunt de les polítiques públiques. Per aconseguir aquesta transversalitat és imprescindible, que l’estructura organitzativa de les polítiques de gènere sigui reforçada i més enllà de gestionar determinats serveis específics sigui un àmbit efectiu de dinamització, seguiment i suport al conjunt dels departaments per incorporar la perspectiva de gènere: formant al personal de l’Ajuntament, establint referents en totes les àrees, avaluant sistemàticament l’impacte de gènere de les intervencions, fent pressupostos feministes, adaptant els sistemes d’informació, incloent-hi clàusules d’igualtat en contractes, convenis i subvencions entre altres mesures, fent-ne seguiment i establint mecanismes de sanció en cas d’incompliment.

Núria Pascal, número 5, ha expressat que això ja arrenca amb una moció presentada i aprovada per gent del nostra grup el 2014 sobre en contra la LGTBfòbia.

Per articular totes aquestes propostes, OeC-Podem crearà una regidoria de feminisme i LGTBI+ per prioritzar aquest tema i fer un ajuntament més igualitari i menys patriarcal.

Les sis mesures més destacades, per tant, es podrien resumir en:

1- clàusules que promoguin l’equitat de gènere en les contractacions públiques.

2- Treballar per garantir la igualtat d’oportunitats dins l’ajuntament, revertir escletxa laboral home-dona, eliminar precarietat en models de contractació, revisar polítiques de conciliació i enfortir polítiques per evitar l’assetjament sexual.

3- Eines de prevenció, detecció i protecció de situacions d’assetjament masclista i del col·lectiu LGTBI, i posar una persona de referència a cada àrea.

4- Pressupostos amb perspectiva de gènere, on la prioritat no sigui només equitat i eficiència pressupostaria, sinó que s’assoleixin millors nivells de vida per la ciutadania. Al fer els pressupostos, posar en primer terme el seu impacte en la vida de les persones.

5- Més pressupost per les àrees de la sostenibilitat de la vida (serveis socials, sanitat, educació i atenció a la infància) que amb les retallades s’han vist afectades, més pressupost per polítiques de justícia de Gènere i LGTBI.

6- Crear un pla municipal de prevenció de les violències masclistes, impulsant programes d’educació afectivosexuals, foment de masculinitats no violentes i prevenció de les violències 2.0 (xarxes socials). Formació específica al professorat en perspectiva de gènere i diversitat LGTBI.

Comparteix-ho amb els teus amics: