Olot inicia el procés de revisió de la zonificació escolar 

Comparteix-ho amb els teus amics:

La revisió afecta a les àrees de les escoles que ofereixen el segon cicle d’educació infantil i educació primària de la ciutat. Comptarà amb la participació de tota la comunitat educativa.

Foto: Regidora d’Educació Mariona Camps – Ajunt. Olot

L’Ajuntament d’Olot ha iniciat aquest setembre el procés de revisió de les zones escolars dels centres educatius de la ciutat. La zonificació és l’eina que disposa el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per distribuir els alumnes d’un municipi a les diferents escoles de la ciutat seguint el criteri de proximitat. Existeixen diversos models de zonificació que varien segons les característiques del municipi i el conjunt educatiu de cada ciutat.

L’actual zonificació escolar d’Olot data del 2008 i va ser fruit d’un treball conjunt de tota la comunitat educativa que, posteriorment, va ser aprovat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Durant aquests 12 anys el model actual i vigent de zonificació no ha generat queixes ni problemes significatius, excepte quan s’ha vinculat a la possible pèrdua d’un grup de P3 d’un dels centres de la ciutat. Aquest fet, però, no té vinculació directa amb la zonificació escolar sinó que respon als criteris que utilitza el Departament d’Educació per suprimir grups de l’oferta inicial de places per a la preinscripció i que estan vinculats a una davallada de la natalitat.

Des del Consistori i de forma conjunta amb tots els agents educatius i comunitat educativa a través del Consell Escolar Municipal ha iniciat un procés de revisió per redefinir el model de zonificació educativa de la ciutat.

Per poder comptar amb totes les veus i propostes es funciona amb tres comissions de treball. La primera, està formada per directors i directores dels centres d’educació infantil, primària i secundària obligatòria de la ciutat. La segona comissió comptarà amb els representants de les associacions de famílies dels centres mentre que la tercera (comissió mixta) estarà integrada per persones que no formin part de cap dels col·lectius anteriors i que vulguin aportar les seves idees o aproximacions. Cada una de les comissions portarà a terme diverses sessions de treball per recopilar totes les consideracions, opcions i arguments perquè l’Ajuntament d’Olot pugui unificar-ho i traslladar-ho al Departament d’Educació per a la seva validació.

Tot el procés comptarà amb l’assessorament i acompanyament d’un expert de la Universitat de Girona.

Info: Ajunt. Olot