Olot tindrà en breu un parc d’esbarjo per a gossos a la llera del riu Fluvià

Comparteix-ho amb els teus amics:

En la junta de govern d’Olot s’aprova inicialment per unanimitat el projecte de construcció d’un parc d’esbarjo per a gossos a la llera del riu Fluvià, al Pont de la Creu, redactat per l’arquitecte Simon Roca Asperó. El projecte compta amb l’informe favorable dels tècnics municipals. Aquesta és una reclamació d’anys per part dels veïns d’Olot i per algunes formacions polítiques locals.

El parc estaria situat a la vora del riu, entre el Carrer Josep M. Folch i Torres, i la Ronda de les Fonts (zona darrera de la TEISA).

Àrees d’esbarjo per a gossos

Què són?

L’espai públic és un lloc de convivència i per compartir i, per tant, cal dotar-lo dels elements necessaris perquè això sigui possible. Un de molt important són les àrees destinades a l’esbarjo dels gossos.

Volem que la ciutat d’Olot aposti per la bona convivència entre les persones i els animals de companyia. Per aquest motiu, a part de les normes que han de complir els propietaris per a gossos per exercir-ne una tinença responsable i cívica, creiem que l’Ajuntament hi hauria de contribuir amb serveis específics, com ara espais on aquests –els gossos- puguin córrer, jugar, relacionar-se amb altres i fer les seves necessitats.

Com haurien de ser?

Les àrees d’esbarjo per a gossos són espais que afavoreixen la relació entre ells i, perquè no, entre els veïns i veïnes que en són propietaris i que comparteixen la seva estima per aquests animals. Un espai, en definitiva, còmode, tranquil i agradable per a tots els usuaris.

Aquestes àrees, haurien de disposar d’unes dimensions a partir dels 400 m2, haurien d’estar voltades amb tanques d’una alçada mínima de 80 cm. A l’interior hi hauria d’haver bancs; expenedors de bosses per recollir la femta; papereres de material no oxidable on dipositar-les, i una font dissenyada perquè els gossos puguin beure sense dificultats.

També seria bo que aquestes àrees d’esbarjo per a gossos estiguessin enjardinades amb arbustos que ornamentin l’espai, i arbres que ombregin les zones amb bancs. El paviment podría ser de sauló i disposar d’un sistema de reg programat per aspersió.

A la porta d’accés hi hauria d’haver rètols que informessin de les normes de convivència de l’espai, així com la de l’obligació que tenen els propietaris de recollir els excrements i, per tant, de contribuir al manteniment i bon estat de l’espai. En aquests rètols també hi figurarien les dates de la desinfecció.

Com s’haurien de cuidar?

El manteniment dels espais destinats als gossos comprèn diferents actuacions, amb una freqüència que depèn de les necessitats de cada tasca específica.

Les àrees d’esbarjo per a gossos s’haurien de netejar cada dia, traient els excrements que no hagin estat recollits pels propietaris dels gossos. Aquesta feina diària també inclouria el buidat de les papereres, l’escombratge i l’eliminació de qualsevol tipus de residu.

Aquest control diari de les àrees destinades als gossos també permetria detectar els desperfectes que es poden fer els gossos tot jugant, sobretot gratant i fent sots en el paviment, que s’arranjaria amb l’aportació de sauló.

Per tal d’evitar les males olors i que s’aixequi pols, aquests espais s’han de regar de manera periòdica. D’altra banda, cada mes també caldria desinfectar en horari nocturn amb un producte completament innocu que tingués propietats bactericides, fungicides i viricides.

El manteniment d’aquests espais també hauria d’incloure els treballs de jardineria que requereixen les plantes que els ornamenten i l’arranjament, quan sigui necessari, del mobiliari urbà (bancs, papereres i pictogrames).