Pla d’obertura progressiva d’activitats. Consulta tots els detalls

Comparteix-ho amb els teus amics:

El pla d’obertura serà gradual i està dividit en 4 trams de 15 dies si l’evolució de la pandèmia ho permet.

TRAM 1 (ACTIVAT)

MOBILITAT

 • Territori de Catalunya: restringida l’entrada i sortida sense motiu justificat.
 • Municipis: restringida l’entrada i sortida des de les 06:00 h del divendres fins a les 06:00 h del dilluns.

ACTIVITATS SOCIALS

 • 6 persones màxim, corresponent a 1 bombolla de convivència habitual.

ACTIVITATS CULTURALS

 • Oberts: museus, biblioteques i sales d’exposició al 50% de l’aforament.
 • Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, amb un 50% de l’aforament i un màxim de 500 persones.

ACTIVITATS RECREATIVES

 • Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les 20:00 h).
 • Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.

HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS

 • Terrasses: obertes amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules o agrupacions de taules. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taules diferents, excepte que es tracti de grups bombolla. De 06:00 h a 18:00 h i, de 18:00 h a 21:30 h, exclusivament per a servir sopars.
 • Interiors: oberts amb el 30% de l’aforament amb bona ventilació natural o forçada i amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 06:00 h a 18:00 h i, de 18:00 h a 21:30 h, exclusivament per a servir sopars.

UNIVERSITATS I ESCOLES

 • Universitats: la docència teòrica en format virtual.
 • Batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats: reducció activitat presencial.
 • ESO, primària i infantil: presencialitat plena.
 • Obertes:
  • Activitats organitzades pels centres educatius.
  • Activitats esportives no competitives organitzades en l’àmbit escolar.
  • Activitats extraescolars presencials fora dels centres educatius, fins un màxim de 6 alumnes per aula.
  • Activitats de l’àmbit del lleure educatiu a l’aire lliure i, aquelles que es facin en espais interiors, en grups de màxim 6 persones.

CONFINAMENT NOCTURN

 • No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les 06:00 h, excepte causes justificades.

ESPORTS

 • Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure, amb un aforament màxim del 50% i control d’accés. Instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats, amb un aforament màxim del 30%, amb cita prèvia i sense vestidors (excepte piscines). Inclou pràctica esportiva federada.
 • Es mantenen suspeses les competicions.
 • Activitats esportives a l’aire lliure amb màxim 6 persones a excepció de la pràctica esportiva federada: permeses i, de divendres a les 06:00 h a dilluns a les 06:00 h, permesos entre municipis limítrofs.

COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS

 • 30% de l’aforament en petit comerç de menys de 800 m² i mercats no sedentaris. En els més de 800 m², aplicació de l’aforament sobre el total de la superfície de venda.
 • Tancats: centres comercials, excepte les seves botigues de primera necessitat com farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres veterinaris, d’alimentació, equipaments culturals i esportius que es trobin a dins i els locals comercials que tinguin accés directe des de la via pública.
 • Oberts: establiments que presten serveis que impliquen contacte físic proper (inclosos perruqueries i centres d’estètica), amb sistema de cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis.

ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS

 • 30% de l’aforament justificat.

EMPRESES

 • Teletreball excepte quan no sigui possible de manera justificada.
 • Suspesos: congressos, convencions, fires i tota activitat assimilable.

TRAM 2

MOBILITAT

 • Territori de Catalunya: restringida l’entrada i sortida sense motiu justificat.
 • Comarca: mobilitat restringida entre les 06:00 h del divendres fins a les 06:00 h del dilluns.

ACTIVITATS SOCIALS

 • 6 persones màxim, corresponent a 1 bombolla de convivència habitual.

ACTIVITATS CULTURALS

 • Oberts: museus, biblioteques i sales d’exposició al 50% de l’aforament.
 • Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, amb un 70% de l’aforament i un màxim 500 persones.

ACTIVITATS RECREATIVES

 • Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les 20:00 h).
 • Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.

HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS

 • Terrasses: obertes amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules o agrupacions de taules. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 06:00 h a 18:00 h i, de 18:00 h a 21:30 h, exclusivament per a servir sopars.
 • Interiors: oberts amb el 50% de l’aforament amb bona ventilació natural o forçada i amb una distància mínima de 2 metres entre taules o agrupacions de taules. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 06:00 h a 18:00 h i, de 18:00 h a 21:30 h, exclusivament per a servir sopars.

UNIVERSITATS I ESCOLES

 • Universitats: la docència teòrica ha de ser en format virtual.
 • Batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats: reducció de l’activitat presencial.
 • ESO, primària i infantil: presencialitat plena.
 • Obertes:
  • Activitats esportives no competitives organitzades en l’àmbit escolar.
  • Activitats extraescolars presencials fora dels centres educatius, fins un màxim de 6 alumnes per aula.
  • Activitats de l’àmbit del lleure educatiu a l’aire lliure i, aquelles que es facin en espais interiors, en grups de màxim 6 persones.

CONFINAMENT NOCTURN

 • No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les 06:00 h, excepte causes justificades.

ESPORTS

 • Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure amb un aforament màxim del 50%, juntament amb gimnasos i equipaments esportius (sense vestidors) i piscines. Inclou pràctica esportiva federada, no competitiva, tant a l’aire lliure com espais tancats.
 • Es mantenen suspeses les competicions.
 • Activitats esportives a l’aire lliure amb màxim 6 persones a excepció de la pràctica esportiva federada.

COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS

 • 50% de l’aforament en petit comerç i mercats no sedentaris. Aplicació de la limitació de l’aforament sobre tota la superfície de venda en locals i establiments de més de 800 m².
 • Oberts: centres comercials al 30%, excepte zones comunes.
 • Oberts: establiments que presten serveis que impliquen contacte físic proper (inclosos perruqueries i centres d’estètica), amb sistema de cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis.

EMPRESES

 • Teletreball excepte quan no sigui possible.
 • Suspesos: congressos, convencions, fires i activitats assimilables.

ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS

 • 30% de l’aforament.

TRAM 3

MOBILITAT

 • Territori de Catalunya: Sense restriccions d’entrada i sortida.
 • Sense restriccions de mobilitat el cap de setmana.

ACTIVITATS SOCIALS

 • 10 persones màxim, corresponent a un màxim 2 bombolles de convivència habituals o 1 bombolla ampliada.

UNIVERSITATS I ESCOLES

 • Universitats: la docència teòrica ha de ser en format virtual.
 • Batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats: reducció de l’activitat presencial.
 • ESO, Primària i Infantil: presencialitat plena.
 • Extraescolars:
  • Activitats organitzades pels centres educatius.
  • Activitats esportives no competitives organitzades en l’àmbit escolar.
  • Activitats extraescolars presencials fora dels centres educatius, fins un màxim de 10 alumnes per aula.
  • Activitats de l’àmbit del lleure educatiu a l’aire lliure i, aquelles que es facin en espais interiors, en grups de màxim 10 persones.

ACTIVITATS CULTURALS

 • Oberts: museus, biblioteques i sales d’exposició al 70% de l’aforament.
 • Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts amb un 70% de l’aforament i un màxim 500 persones.

ACTIVITATS RECREATIVES

 • Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les 20:00 h).
 • Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.

CONFINAMENT NOCTURN

 • No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les 06:00 h, excepte causes justificades.

ESPORTS

 • Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure amb un aforament màxim del 70%, juntament amb equipaments esportius i gimnasos (sense vestidors) i piscines.
 • Inclou pràctica esportiva federada. Es mantenen suspeses les competicions.
 • Esports individuals i activitat física: permesos a l’aire lliure.
 • Interior: aforament màxim del 50%.

COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS

 • 50% de l’aforament en petit comerç i mercats no sedentaris. Aplicació de la limitació de l’aforament sobre tota la superfície de venda en locals i establiments de més de 800 m².
 • Oberts: centres comercials al 30%, excepte zones comunes.
 • Oberts: establiments que presten serveis que impliquen contacte físic proper (inclosos perruqueries i centres d’estètica), amb sistema de cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis.

HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS

 • Terrasses: obertes amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 06:00 h a 21:30 h.
 • Interiors: oberts amb el 50% de l’aforament amb bona ventilació natural o forçada i amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 06:00 h a 21:30 h, exclusivament per a servir sopars.

EMPRESES

 • Teletreball excepte quan no sigui possible.
 • Suspesos: congressos, convencions, fires i activitats assimilables.

ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS

 • 50% de l’aforament persones.

TRAM 4

MOBILITAT

 • Territori de Catalunya: Sense restriccions d’entrada i sortida.

 • Sense restriccions de mobilitat el cap de setmana.

ACTIVITATS SOCIALS

 • 10 persones màxim, corresponent a un màxim 2 bombolles de convivència habituals o 1 bombolla ampliada.

UNIVERSITATS I ESCOLES

 • Universitats: recuperació de la presencialitat.
 • Batxillerat, cicles formatius i ensenyaments de règim general: recuperació de la presencialitat.
 • ESO, Primària i Infantil: presencialitat plena.
 • Extraescolars: recuperació de la presencialitat en extraescolars i educació en el lleure.

ACTIVITATS CULTURALS

 • Oberts: museus, biblioteques i sales d’exposició al 70% de l’aforament.
 • Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts amb un 70% de l’aforament i un màxim 1.000 persones.

ACTIVITATS RECREATIVES

 • Oberts: parcs infantils (se’n pot fer ús fins a les 20:00 h).
 • Tancats: espais infantils lúdics interiors, festes majors, bingos, casinos i sales de joc.

CONFINAMENT NOCTURN

 • No es pot circular pel carrer de les 22:00 h a les 06:00 h, excepte causes justificades.

ESPORTS

 • Obertes: instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure amb un aforament màxim del 70%, piscines, equipaments esportius i gimnasos (sense vestidors). Inclou pràctica esportiva federada.
 • Esports individuals i activitat física: permesos a l’aire lliure.
 • Interior: 50%.
 • Represa de competicions esportives.

COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS

 • 50% de l’aforament en petit comerç i mercats no sedentaris. Aplicació de la limitació de l’aforament sobre tota la superfície de venda en locals i establiments de més de 800 m².
 • Oberts: centres comercials al 50%, excepte zones comunes.
 • Oberts: establiments que presten serveis que impliquen contacte físic proper (inclosos perruqueries i centres d’estètica), amb sistema de cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis.

HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS

 • Terrasses: obertes amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 6 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 06:00 h a 21:30 h.
 • Interiors: oberts amb el 50% de l’aforament, amb bona ventilació natural o forçada i amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Limitació de 6 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de grups bombolla. De 06:00 h a 21:30 h.

EMPRESES

 • Teletreball excepte quan no sigui possible.
 • Suspesos: congressos, convencions i fires.

ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS

 • 50% de l’aforament.

Tot i que estem vivint la segona onada epidèmica de COVID-19 i ens trobem en un moment d’alt risc epidemiològic, s’inicia l’obertura progressiva d’algunes activitats amb mesures a tot Catalunya.

Aquest procés de revisió de les mesures actuals serà gradual i s’anirà revisant amb el màxim rigor, podent tornar a fixar mesures si la situació ho requereix. Per això és fonamental la col·laboració de tothom i l’estricte compliment de les mesures d’autoprotecció. Com més controlada estigui la pandèmia, abans podrem avançar. És feina de tots i totes.

Dins de l’alerta 5, on ens situem actualment, trobem 4 trams i s’anirà realitzant l’aixecament progressiu de les mesures en funció d’aquests dos indicadors fonamentals:

 • La Rt (taxa de contagis).
 • Els nous ingressos en planta d’hospitalització convencional.

Segons la situació, ens trobarem davant de tres escenaris possibles:

Es planteja desescalament Es planteja prorrogar les mesures vigents Es planteja revisar les mesures preses
 • Rt <0,9
 • Disminució dels nous ingressos setmanals
 • Rt entre 1 i 0,9
 • Estabilització dels nous ingressos setmanals
 • Rt >1
 • Increment dels nous ingressos setmanals

INFOGRAFIA:

Comparteix-ho amb els teus amics: