Ple de febrer: politització?

Comparteix-ho amb els teus amics:

Pere Gómez i Inglada

Pel poc temps que feia del Ple anterior, aquest febrer vam tenir un Ple prou dens i interessant. Es va aprovar el protocol d’actuació de mesures alternatives a la sanció econòmica en menors, que valorem molt positivament perquè tot allò que sigui pedagògic més que sancionador ens sembla molt interessant. Vam demanar que es fes un seguiment dels agents implicats perquè tothom que intervingui ho faci amb el major interès, i també vam demanar que se’ns informi d’aquí uns mesos per poder fer-ne un balanç. La veritat és que, en el fons, sembla que afectarà molt pocs casos, però tot i així val la pena de treballar-hi.

L’Ajuntament es va adherir (amb el vot en contra del PP) a la interposició d’un conflicte per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. A la pràctica, amb l’excusa de donar un millor servei i més barat, el PP segueix recentralitzant l’administració. Nosaltres vam comentar que ara sí semblava que volien tornar al segle XVIII, amb allò de “Todo para el pueblo pero sin el pueblo!” Xoca directament amb la idea d’acostar les decisions a la ciutadania i d’apostar per les intervencions de proximitat. La Llei d’Administració Local de la República Catalana serà molt millor.

Un altre tema important va ser la declaració del 2014 com a “Any Berga i Boix”. Fill il·lustre de la ciutat des de l’any 2000, com evidencia el magnífic retrat d’en Quim Domene que presideix la sala de plens. De la tríada dels grans de l’escola olotina, amb els germans Vayreda, només quedava Berga i Boix i és de calaix procedir-hi. Com que es va apuntar que el catàleg en paper estava pendent de finançament, nosaltres vam insistir en la necessitat de tirar-lo endavant i que si no s’hi podia arribar a través de subvencions públiques es busquessin altres camins com el micromecenatge o la subscripció popular.

També ens vam encallar amb les contribucions especials del carrer Estadi. Sembla que hi ha hagut uns intensos contactes amb els veïns afectats als quals no hi hem pogut tenir accés. Tots pensem que és una urbanització que cal tirar endavant, però també cal pensar que l’any 1995 els veïns van fer una primera intervenció pel seu compte perquè l’Ajuntament no hi podia contribuir. Com que es tractava de l’aprovació inicial, ens vam abstenir (i el PSC ens va seguir), esperant comprovar si hi ha al·legacions a les contribucions durant el període d’exposició pública.

Més temes interessants: el plec de clàusules per l’illa energètica de la plaça Mercat i l’adjudicació dels llocs de venda de la plaça. Aquests projectes són molt engrescadors, però volen el seu temps i mantenir la il·lusió, per la qual cosa vam voler felicitar els placers que fa tants anys que hi estan treballant. Pel que fa a les energies sostenibles, vam aprofitar per comentar de passada la nova llei que limita la producció d’energia entre els particulars per afavorir les companyies elèctriques. Un altre pas enrere del govern del PP, que no s’adona o no l’interessa que les energies renovables són el futur més immediat.

La Cambra de Comerç ha rebut instruccions de no incorporar-se a la nova Fundació de l’Hospital i, per tant, la seva participació econòmica l’ha de posar l’Ajuntament. Com que les instruccions venien de la Generalitat, la representant del PP va aprofitar per dir que ara les traves no les posa el govern estatal. En la seva intervenció la Clara li va subratllar que si no es pot mantenir tal com la teníem és precisament per una llei del govern del PP, segons la qual hem hagut de fer una nova fundació amb majoria d’agents no polítics. No vam entendre la intervenció del portaveu del PSC que va voler fer la falca que la llei de fundacions es va tocar arran del cas Millet… És clar que el cas Millet és reprovable, però no té res a veure amb la nova llei de fundacions.

A banda d’un parell més de temes, un dels moments més importants del Ple va ser la moció presentada per la PAH per sancionar els habitatges buits sense motiu. Hi va entrar molt de públic que va poder sentir com tots els grups lamentàvem la situació dramàtica que viuen moltes famílies i votàvem a favor de la moció (excepte el PP, que s’hi va abstenir). Nosaltres vam subratllar que des de l’Ajuntament s’estaven fent totes les actuacions que podíem i que, per això mateix, s’havia creat la taula d’habitatge.

En el torn de rèplica, el portaveu de la PAH va fer un comentari que no vam trobar del tot escaient; venia a dir que estava molt content de com funcionava la taula d’habitatge tècnica, però que havia trobat a faltar algú en la taula política. Nosaltres pensem que aquests temes socials tan dramàtics en cap cas s’han de polititzar i s’han de treballar amb la màxima cautela amb la intervenció de tots els agents implicats.

A l’Ajuntament, tots sabem qui pot participar més a les diverses reunions que constantment tenim i qui pot participar menys. Tots en som conscients i tots tenim molt clar que no és el mateix un grup municipal amb un nombre elevat de regidors que els grups municipals amb menys regidors. No volem saber per quin grup anava, però no ens va agradar gens que el representant de la PAH (que té el valor que té perquè precisament no és una entitat política ni polititzada) apuntés la no presència d’algun representant polític. D’alguna manera és fer política d’un tema que s’ha de tractar amb màxima transversalitat de què siguem capaços.

En el torn de preguntes, la Clara va demanar sobre el tancament del Parc Nou i la possibilitat d’ampliar l’horari i de fer-lo més visible a les entrades perquè ha passat que hi ha hagut ciutadans que s’hi han quedat tancats. I també va demanar per l’estat de la Casa del Procurador. Es va dir que hi havia un informe d’urbanisme i que, de moment, sembla que no té problemes estructurals, però que és clar que està en un estat que s’hi haurà de fer alguna cosa.