Preguntes freqüents sobre el projecte de reforma del CN Olot i el seu finançament

Comparteix-ho amb els teus amics:

Quin dia serà l’assemblea extraordinària?

El diumenge 23 d’octubre

Què aprovem el dia 23?

El dia 23 els socis haurem de donar la nostra conformitat o no a la signatura d’un préstec de 4 milions d’euros, conjunt (sindicat) entre el BBVA i l’ICF.

Quant haurem de pagar els socis ?

Cada soci només haurem de pagar una “quota per obres” de 3,70 euros mes.

A quin import puja el projecte d’obres?

El total de la remodelació puja a 6,7 milions d’euros.

Com es finança aquest import?

Aquest import ve finançat per:

· 4.000.000 d’un préstec de dues entitats financeres (operació que caldrà aprovar el dia 23).
· 500.000 subvenció aprovada per la Direcció General d’Esports de la Generalitat de Catalunya.
· 650.000 de fons propis que ja disposa el CNO, per l’estalvi que ha fet aquests darrers anys.
· 635.000 de la quota per obres que pagarà el soci durant el termini de la seva execució.
· 1.000.000 a finançar pel constructor que executi l’obra.

I què hi ha inclòs en aquests 6,7 milions?

En aquest import s’hi inclouen totes les despeses des de la redacció del projecte executiu fins a l’acabament total de les obres: trasllats i enderrocs, honoraris tècnics, permisos i llicències, despeses notarials i assegurances, impostos, equipaments a més dels costos de construcció.

Ja se sap qui farà l’obra?

No, encara no es pot saber. Cal seguir el calendari previst, que passa primer perquè el soci doni el vistiplau i per tant aprovi la concertació del crèdit el dia 23 d’octubre. A partir de llavors, caldrà dur a terme la redacció del projecte executiu. Serà en aquell moment que els constructors que ho desitgin, podran licitar per aquesta obra.

Durant quant de temps caldrà pagar la “quota per obres”?

En un principi, la quota per obres s’haurà de pagar durant el termini de vigència del crèdit que es concedirà per a un període de 15 anys, amb el benentès que, si la salut financera del Club ho permet, es pugui suprimir abans de l’acabament d’aquest termini.

Tots els socis haurem de pagar aquesta quota?

Haurem de pagar aquesta quota tant els socis titulars com els adherits. No caldrà que la paguin els socis beneficiaris, o sigui els menors de 10 anys.

Així doncs, no caldrà pagar la derrama establerta l’any 2012?

No, cap soci no haurà de pagar cap quantitat a fons perdut.

La reducció del pressupost de les obres en 500.000 euros, el manteniment de la subvenció de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat per 500.000.- euros, la generació d’uns fons propis del club superiors a 650.000.- euros i el decrement dels tipus d’interès del crèdit bancari, han fet possible la supressió de la derrama.

En quin moment haurem de començar a pagar els 3,70 euros?

Com que no hi ha cobrament de la derrama, els 3,70 euros per soci i mes es començaran a cobrar després de la signatura del préstec, o sigui a partir del proper mes de novembre.

Què passarà si els socis en l’assemblea del 23 d’octubre no aprovem el crèdit?

Si els socis no aprovem el finançament, no es podrà firmar el préstec i per tant, no es podran dur a terme les obres projectades.

Per tant, caldrà afrontar la renovació de tota la part més antiga del Club, amb un termini molt més llarg en el temps, ja que només es podrà comptar amb l’increment de la quota ordinària.

Per tant, si l’assemblea no aprova la concertació del préstec, la quota ordinària s’incrementarà igualment?

Sí, ja que a la part més vella del Club li cal una reforma, que caldrà afrontar amb molt més temps.

I què passarà amb la subvenció de la Generalitat de Catalunya?

En no fer-se les obres projectades, la subvenció es perdrà.

Com es durà a terme la votació del dia 23?

La del dia 23 serà una assemblea oberta des de les 10 a les 19 hores.

Es formaran grups de 25/30 socis.

Hi haurà membres de la junta i col·laboradors que explicaran a cada un dels grups tant la part constructiva com la part financera. Al final d’aquestes explicacions, hi haurà la mesa per procedir a la votació.

El dia 23, puc venir a l’hora que vulgui?

A la convocatòria de l’assemblea que s’ha enviat a casa de cada soci, se suggereixen uns horaris d’acord amb el cognom, per tal de distribuir l’afluència al llarg de la jornada.

I si no puc assistir a l’assemblea a l’hora recomanada?

No hi ha problema a assistir-hi en un horari diferent al recomanat, sempre que sigui dins de la franja de les 10 a les 19.

Si la meva parella i jo ens corresponen hores diferents de votació pels cognoms que tenim, podem venir junts?

Evidentment que una família pot venir al mateix moment a votar, d’acord amb el cognom de qualsevol dels seus membres.

Quines són les millores més importants del projecte d’obres?

Els dos objectius principals d’aquest projecte d’obres és la necessària renovació d’unes edificacions amb gairebé 60 anys d’antiguitat i l’increment de l’espai tant pel que fa a làmina d’aigua climatitzada com d’espais per a activitats dirigides al soci.

Com es modifica l’espai de fitness i d’activitats dirigides?

El nou projecte preveu un total de 460 m2 (150 m2 més dels que tenim actualment) per a l’espai de fitness i d’activitats dirigides. Això permetrà disposar d’uns espais diferenciats i aïllats per a les màquines de càrdio, fitness i diverses sales per a activitats dirigides.

Tindrem més espai per nedar?

Amb la remodelació, disposarem d’un gran espai tancat d’aigües amb tres vasos diferenciats i un total de làmina d’aigua que superarà en més de 200 m2 la superfície disponible actualment.

Es mantindran els vestidors del gimnàs i els d’estiu?

No, amb les noves obres, els tres vestidors actuals quedaran tots concentrats en un gran vestidor que superarà en 200 m2 la mida de tots tres junts i s’ubicarà a la mateixa zona on actualment tenim els vestidors de la piscina de competició.

Què passarà amb la piscina exterior de 33 metres?

Aquesta piscina quedarà inclosa dins de la gran zona d’aigua coberta, convertida en dos vasos, un de 25mx16m i un altre de 7mx16m.

Ens quedem doncs sense piscina descoberta?

No. Es construirà una nova piscina exterior. Recollint els suggeriments dels socis, s’intentarà que aquesta piscina exterior tingui la màxima grandària possible.

Fa mesos que estic a la llista d’espera per obtenir una taquilla. Se solucionarà aquest problema?

Sí, en el projecte es preveuen una quantitat molt més important de taquilles a disposició dels socis de les que tenim actualment, i per tant, preveiem poder anul·lar la llista d’espera.

Disposarem d’una zona d’spa?

Sí. El projecte preveu una zona amb sala de massatges, servei de fisioteràpia, sauna i solàrium.
A més a la gran sala d’aigües, hi haurà també un vas amb dolls d’aigua.

Disposarem d’un nou bar?

Hi ha prevista una nova zona de bar i una sala social annexa on els socis podran fer vida social.

Quan està previst que es comencin les obres?

Si el dia 23 d’octubre els socis aprovem el finançament, caldrà redactar el projecte executiu, i una vegada redactat, fer el concurs per licitar l’obra a un constructor.
L’estimació que n’ha fet l’equip tècnic del projecte preveu que aquest procés pot durar de 4 a 6 mesos.

Les obres podran començar abans de l’estiu?

És molt aviat per concretar un calendari. Una vegada redactat el projecte i adjudicades les obres, podrem fer públic el calendari de la seva execució.

Quina és la durada prevista de les obres?

A partir que es puguin començar, es preveu un termini d’execució de 24 mesos, tot i que ja s’està treballant des d’aquest moment perquè aquest termini es pugui reduir a 18 mesos.

Durant el període de construcció, els socis podrem gaudir dels mateixos serveis?

S’intentarà interferir el mínim possible en l’activitat habitual del soci, i procurar per tant que siguin mínimes les activitats i/o serveis que s’hagin de reduir. De tota manera cal que tots els socis prenguem consciència que remodelar unes construccions existents, comporta inevitablement molèsties que procurarem de minimitzar.

RELACIONAT:

VÍDEO: Ja saps com seran les noves instal·lacions del Club Natació Olot?