Prohibició de beure begudes alchòliques a la via pública

Comparteix-ho amb els teus amics:

El departament de salut ha publicat una resolució per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

La Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, a l’article 18, prohibeix consumir begudes alcohòliques en la via pública i la resta de llocs de concurrència pública, quan ho estableixin les ordenances municipals per raons de seguretat pública, tret dels llocs on sigui degudament autoritzat.

Son diversos els ajuntaments de Catalunya que han aprovat ordenances per restringir aquesta pràctica. No obstant això, la situació de pandèmia en què ens trobem ha constatat que aquesta pràctica, en aquells municipis en què no es troba regulada, està suposant una via de transmissió de la COVID-19. Per aquesta raó, amb ple respecte al principi d’autonomia local, es considera necessari ampliar territorialment la mesura a tot el territori de Catalunya.

L’incompliment de la mesura recollida en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador, d’acord amb la legislació sectorial aplicable, i en particular conforme a les previsions de la Llei 20/1985, que tipifica com a infracció greu, sancionable de 3.001 a 15.000 euros, les infraccions que siguin concurrents amb infraccions sanitàries lleus.

Imagen