Prop de 700 persones majors de 65 anys afronten la solitud gràcies a Creu Roja

Comparteix-ho amb els teus amics:

L’experiència, la pràctica quotidiana i les investigacions anuals que realitza Creu Roja sobre la vulnerabilitat social de les persones i grups atesos per l’Organització, permeten identificar que un dels principals reptes que afronten les persones grans són la solitud i l’aïllament social.

L’experiència, la pràctica quotidiana i les investigacions anuals que realitza Creu Roja sobre la vulnerabilitat social de les persones i grups atesos per l’Organització, permeten identificar que els principals reptes que afronten les persones grans són la solitud i l’aïllament social, a més de la promoció de l’autonomia personal i la protecció a la dependència, la pobresa, la discriminació per edat, l’abús i / o la negligència i la falta d’un paper social d’acord amb la seva contribució a la societat i el seu pes demogràfic.

L’impacte de la solitud i el seu alt cost humà i econòmic preocupen especialment a Creu Roja. Precisament, un dels compromisos que ha adoptat l’Organització en la seva última Assemblea General fa referència a “Contribuir a trencar l’aïllament i la solitud de les persones en situació de vulnerabilitat”. És important entendre dues coses: No totes les persones que estan soles experimenten solitud, i hi ha moltes persones que se senten soles estant acompanyades.

La tasca de Creu Roja per reduir la soledat i l’aïllament social involuntari es porta a terme millorant el seu benestar emocional i restaurant les seves connexions socials a través del voluntariat. Més de 743 persones són voluntàries de Creu Roja amb la gent gran. Una dada a tenir en compte: el voluntariat de Creu Roja a la demarcació de Girona va realitzar el passat any 2018 més de 6.592 hores d’acompanyament a 189 persones grans per pal•liar la solitud, no només en el domicili, sinó generant relació amb el seu entorn, sigui físicament o a través d’eines digitals. De vegades, simplement a través d’una tauleta, es pot crear una xarxa d’amistat, relacions i suport mutu entre persones a qui afecta la solitud i facilitar la connexió entre persones molt allunyades entre si.

La soledat és un sentiment subjectiu negatiu de manca de companyia i suport. Partint d’aquesta base – encara que generalment s’associa a l’envelliment- la soledat no és un problema exclusiu de la gent gran ni afecta a totes elles. Molts esdeveniments vitals poden provocar crisi d’identitat que dificulten les connexions socials i desencadenen situacions de soledat en determinats moments del cicle vital. Aquestes situacions de soledat conjuntural poden cronificar.

Moltes de les problemàtiques descrites anteriorment, com la soledat i l’aïllament de la gent gran, es relacionen amb un model social que hem de canviar per configurar, com diuen els experts, una societat que té cura. Una societat que no aparca a la gent gran. Cal conciliar polítiques socials, laborals, sanitàries, econòmiques, fiscals i d’habitatge per garantir una vida digna a la gent gran i una societat inclusiva que eviti la bretxa intergeneracional. També ho és entendre que es tracta d’un repte de conjunt: administracions públiques, agents socials, Tercer Sector i societat en general.

Creu Roja, compromesa amb la gent gran

Creu Roja fa més de trenta anys que desenvolupa programes destinats a aquest sector de la població amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la gent gran en el seu procés d’envelliment a les comarques de Girona.

L’any 2018, va atendre a més de 4.000 persones reduint les desigualtats de gènere identificades i en noves àrees que fins ara no eren tan evidents com la soledat, manca d’autonomia personal, deteriorament cognitiu, abús o negligència, la pobresa, etc. I també en les circumstàncies que els envolten (context social i familiar, conjuntura socioeconòmica, etc.).

La intervenció actual de Creu Roja amb la gent gran està dirigida a: augmentar la capacitat de la seva autonomia personal, mantenir i millorar les seves funcions cognitives, reduir la soledat i l’aïllament social involuntari, incorporar i millorar hàbits saludables, impulsar l’envelliment actiu, millorar la seva protecció i la seva capacitat per afrontar possibles situacions de maltractament, així com tenir cura i donar suport als que tenen cura de persones grans. Creu Roja treballa amb la gent gran per millorar el seu benestar emocional i restaurar les seves connexions socials.

Comparteix-ho amb els teus amics: