Queixes i critiques per la cancel·lació del grup d’activitats del LLOP, LLEURE OLOT PARC

Comparteix-ho amb els teus amics:

CUP Olot – La CUP Olot vol emetre les següents consideracions respecte a la cancel∙lació del LLOP, LLEURE OLOT PARC:

­ Donem tot el suport i escalf a les tres entitats de lleure educatiu de la ciutat que, amb més il∙lusió que res més, organitzaven amb gran encert aquesta activitat.

­ El lleure educatiu a la ciutat és, històricament, un punt de creixement vital i vivencial per totes els i les joves que entren a formar part d’alguna d’aquestes entitats. Per moltes joves, aquestes són el primer contacte amb el món associatiu.

­ No entenem que, al llarg dels anys, l’Ajuntament no hagi apostat clarament per donar suport a aquesta iniciativa amb voluntat aglutinadora , “de ciutat” i feta dels dels i les joves. De fet, malgrat alguns esforços, la veu dels i les joves dins l’Ajuntament també brilla per la seva absència.

­ No entenem, com ja hem dit en altres ocasions, que l’equip de govern prioritzi, amb l’excusa de mantenir la gent jove a la ciutat, l’oci nocturn, privat, lucratiu i excloent en lloc del lleure educatiu en els espais municipals. (No oblidem que aquest govern no ha fet res en relació a l’oci nocturn a la ciutat, ans el contrari, l’ha convertida en una ciutat dormitori.)

­ No entenem que Olot, com a ciutat educadora, i per tant, que ha de complir amb els criteris que es marquen des de la Carta de Ciutats Educadores, incompleixi un dels seus principis, concretament el número 18, que diu:

“La ciutat estimularà l’associacionisme com a forma de participació i corresponsabilitat cívica, amb la finalitat de canalitzar actuacions al servei de la comunitat i d’obtenir i difondre informació, materials i idees per al desenvolupament social, moral i cultural de les persones. Al mateix temps, contribuirà a la

formació per a la participació en els processos de presa de decisions, de planificació i de gestió que comporta la vida associativa “

Entre tot, demanem:

Que l’Institut Municipal d’Educació i Joventut, com a ens públic depenent de l’Ajuntament d’Olot exposi els motius pels quals enguany no es pot celebrar aquesta activitat.

­ La compareixença de la regidora de Joventut per tal de que expliqui perquè es prioritzen unes activitats de caràcter privat, en detriment de les sorgides del voluntariat, de la base i dels i les joves de la ciutat, i que expliqui com queden les relacions amb aquestes entitats.

Per tot això, la CUP OLOT es compromet, en el proper mandant i en un escenari on la formació tingui responsabilitats de govern:

  • A dotar econòmicament el LLOP
  • A donar tot el suport a les entitats que en són responsables
  • A no realitzar cap tipus d’activitat al pavelló firal si aquesta no és compatible amb la celebració del LLOP.

Escrit de la comissió organitzadora del LLOP: