Reclamen una reforma legal per poder actuar davant les ocupacions per part de grups organitzats delinqüencials de domicilis de grans tenidors

Comparteix-ho amb els teus amics:

Reclamen una reforma legal per poder actuar davant les ocupacions per part de grups organitzats delinqüencials de domicilis de grans tenidors

Foto
Foto: El conseller d’Interior, Miquel Sàmper.

El conseller d’Interior, Miquel Sàmper, ha reclamat avui al Parlament que cal “reformar de manera urgent la Llei d’Enjudiciament Criminal i altres normes per poder actuar més ràpidament en casos d’ocupació d’habitatges en finques propietat de grans tenidors” per part de grups organitzats violents. A diferència de les ocupacions d’habitatges de particulars, que ja tenen mecanismes de resolució i actuació previstos, en el cas de les ocupacions d’habitatges de grans tenidors, no existeix aquest mecanisme, ja que el delicte imputable és el d’usurpació i no el de violació de domicili.

El conseller ha reclamat poder actuar de forma àgil en els casos d’ocupacions delinqüencials d’habitatges propietat de grans tenidors per part de grups organitzats, sovint de forma violenta i que res tenen a veure amb ocupacions vinculades a estats de necessitats social i de vulnerabilitat. El conseller Sàmper ha recordat que les ocupacions d’habitatges desocupats propietat de grans tenidors no disposen d’un procediment ràpid per a fer-hi front. Les ocupacions per part de grups organitzats de blocs o part de blocs en promocions que són propietat de grans tenidors deriven així a vegades en focus d’inseguretat per als veïns de la zona.

En resposta a una pregunta oral del ple del Parlament de Catalunya del Grup Parlamentari de Ciutadans sobre l’actuació del Departament d’Interior per a protegir els drets dels ciutadans a l’ús i el gaudi pacífics de llurs residències, el conseller ha destacat també que “cal rebaixar l’alarma en el cas dels habitatges habituals”. En els domicilis habituals, “actualment ja tenim previstos mecanismes i sistemes legals”. En el cas d’aquestes ocupacions, Sàmper ha recordat que “no és una competència dels cossos de seguretat sinó dels jutges” i ha reclamat que aquesta competència pugui passar als cossos de seguretat, com en molts països de l’entorn, amb el control judicial pertinent.

En aquest sentit, el conseller ofereix als diferents grups del Parlament treballar per aconseguir un consens i poder instar aquest canvi al legislador espanyol.