RECORDATORI: Normativa per l’ús de la mascareta als centres educatius

Comparteix-ho amb els teus amics:

Normativa per l’ús de la mascareta als centres educatius

L’ús de la mascareta no serà obligatori en el cas dels alumnes d’Educació infantil (de 0 a 6 anys).

De 1r a 6è de primària (de 6 a 12 anys) i durant les primeres dues setmanes de curs l’ús de mascareta serà obligatori, tanbé quan s’estigui amb el grup de convivència dins de l’aula. Passat aquest període, es revisarà l’obligatorietat a partir dels 6 anys, i es determinarà en funció del territori i estat de la pandèmia.

Pel que fa als alumnes de secundària, batxillerat, formació professional i centres de formació d’adults, aixó com el personal docent i no docent del centre, l’ús de la mascareta és obligatori, tot i que s’estigui amb el grup de convivència estable.

La mascareta s’haurà de dur posada de casa i en bon estat. Només es poden manipular amb les mans les gomes (per treure-la i posar-la). Cada nen haurà de portar una bossa de paper o plàstic per desar-la en cas que sigui necessari.

Es recomana que la mascareta sigui higiènica i, si és possible, que compleixi les normes UNE. Pot ser casolana, n’hi ha prou amb què cobreixi bé el nas, la boca i la barbeta, i que estigui neta.