Relació de números premiats del sorteig extraordinari de La Grossa de Sant Jordi

Comparteix-ho amb els teus amics:

Números premiats del sorteig extraordinari de La Grossa de Sant Jordi.

Premis Número premiat Import per bitllet de 5  €
Primer 56044 sèrie 25 2.000.000 €
56044 50.000 €
56043 2.000 €
56045 2.000 €
6044 500 €
044 100 €
44 30 €
4 5 €
Segon 60645 20.000 €
Tercer 06211 10.000 €
2n reintegrament 1 5 €

Tots els beneficis destinats a accions i programes socials per als col·lectius més desfavorits.

Loteries de Catalunya fa més de trenta anys que està al costat de les persones que més ho necessiten. Els beneficis es destinen de manera íntegra al suport de projectes socials que es canalitzen a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Al llarg de la seva història, l’entitat ha destinat més de275 milions d’euros en diferents programes pels col·lectius més fràgils de la societat catalana:

  • Plans de protecció a la infància: prestacions per a famílies amb joves en risc d’exclusió social, suport als “Casals d’Infants” (centres diürns gratuïts que s’utilitzen com a suport assistencial i educatiu) i adequació de centres residencials d“Acció Educativa d’Infància i Adolescència”.
  • Plans de protecció a la tercera edat: construcció, reconversió, rehabilitació, ampliació, reforma i equipament de residències i centres de dia.
  • Plans de protecció a persones amb discapacitat: rehabilitació i reconversió de residències.

Enguany Loteries de Catalunya destinarà els beneficis a persones afectades pel Covid-19.