Relació d’equipaments i activitats que queden suspeses conforme l’aplicació de l’Estat d’Alarma

Comparteix-ho amb els teus amics:

Relació d’equipaments i activitats l’obertura de les quals al públic queda suspesa conformement al que es disposa en l’article 10.3

Museus.
Arxius.
Biblioteques.
Monuments.
Espectacles públics.
Perruqueries.
Esplai i diversió:
Cafè-espectacle.
Circs.
Locals d’exhibicions.
Sales de festes.
Restaurant-espectacle.
Altres locals o instal·lacions assimilables als esmentats.

Culturals i artístics:

Auditoris.
Cinemes.
Places, recintes i instal·lacions taurines.
Altres recintes i instal·lacions:
Pavellons de Congressos.
Sales de concerts.
Sales de conferències.
Sales d’exposicions.
Sales multiús. Teatres.

Esportius:

Locals o recintes tancats.
Campos de futbol, rugbi, beisbol i assimilables.
Campos de bàsquet, handbol, voleibol i assimilables.
Campos de tir al plat, de colomí i assimilables.
Galeries de tir.
Pistes de tennis i assimilables.
Pistes de patinatge, hoquei sobre gel, sobre patins i assimilables.
Piscines.
Locals de boxa, lluita, judo i assimilables.
Circuits permanents de motocicletes, automòbils i assimilables.
Velòdroms.
Hipòdroms, canòdroms i assimilables.
Frontons, trinquets, pistes d’esquaix i assimilables.
Poliesportius.
Pistes de bitlles i assimilables.
Salons de billar i assimilables.
Gimnasos.
Pistes d’atletisme.
Estadis.
Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables als esmentats.

CONSULTA TOT EL DOCUMENT AQUÍ