Resultats finals del projecte “Alternatives de tractament i valorització de pèl i residus sòlids no valoritzables de porcí”

Foto: d'esquerra a dreta, Sergio Ponsá (Centre BETA -Universitat de Vic) i Frederic Bigas (Bigas Alsina SA).
Comparteix-ho amb els teus amics:

El passat dilluns 2 de març el clúster carni porcí català INNOVACC va presentar els resultats finals del projecte “Alternatives de tractament i valorització de pèl i residus sòlids no valoritzables de porcí”. Aquest projecte s’ha centrat principalment a buscar una tecnologia que permetés gestionar i valoritzar els residus que es generen a la indústria càrnia porcina i que suposen un cost significatiu per a les empreses.

Foto: d'esquerra a dreta, Sergio Ponsá (Centre BETA -Universitat de Vic) i Frederic Bigas (Bigas Alsina SA).
Foto: D’esquerra a dreta, Sergio Ponsá (Centre BETA -Universitat de Vic) i Frederic Bigas (Bigas Alsina SA).

L’equip tècnic redactor del projecte, integrat per l’empresa de Girona Bigas Alsina SA i el Centre Tecnològic BETA (UVic-UCC i membre de la Xarxa TECNIO impulsada per ACCIÓ), va ser l’encarregat d’exposar als assistents, principalment escorxadors i sales de desfer associats al clúster, les conclusions de les diverses proves pilot que s’han desenvolupat durant l’execució d’aquest projecte.

Després d’una primera etapa de definició dels residus sòlids que suposaven més cost per a les indústries càrnies, es va escollir el pèl de porc i el primer desbast de les depuradores com a residus que podrien valoritzar-se energèticament.

Cal destacar que cada any se sacrifiquen a Catalunya més de 18 milions de porcs i que, en conseqüència, es genera també una gran quantitat de tones de pèl i altres residus sòlids. Fins ara aquests residus generats són recollits per gestors autoritzats i això suposa un cost elevat per als escorxadors.

L’estudi considera viable la transformació del pèl de porc en material combustible que es podria fer servir a les calderes dels mateixos escorxadors o a noves calderes de biomassa que s’hi instal•lin, i que seria una alternativa al gasoil, al gas natural o combustibles fòssils que fins ara s’hi utilitzen. D’aquesta manera, a banda de reduir l’import de la compra de combustibles, els permetria també disminuir el cost de la gestió del pèl i el primer desbast de la depuradora com a residu.

Les proves, que s’han dut a terme a la planta pilot de l’empresa gironina Bigas Alsina SA, han consistit a homogeneïtzar el pèl de porcí i el desbast de la depuradora, a través d’un procés de dues fases d’hidròlisi i assecatge, i posteriorment s’ha fet la combustió en una caldera industrial amb farina de pèl, farina de desbast de la depuradora, mescla de les dues farines al 50%, i mescla de biomassa (closca d’ametlla) i les dues farines.

S’ha definit l’òptim d’aquest procés de tractament previ, definint les recomanacions de temps d’hidròlisi i d’assecatge per a cada tipus de biocombustible provat. S’ha comprovat que el poder calorífic del pèl i del desbast de la depuradora és molt alt (entre 4300 i 4700 Kcal/kg) fins i tot per sobre d’altres tipus de biomassa com el pellet de fusta (aprox. 4200 kcal/kg) o del paper i cartró (aprox. 3500 kcal/kg) i que el subproducte resultant es pot utilitzar satisfactòriament en equips de calderes de biomassa. L’estudi també inclou els resultats de les proves per comprovar que la combustió del nou compost no provoca problemes de contaminació de l’aire.

A tall d’exemple, l’estudi determina que la mescla al 50% de pèl i de desbast de depuradora proporciona uns 1.000 KWh per cada tona de residu de manera es calcula que la inversió es podria amortitzar en pocs anys. Per a un escorxador que sacrifiqui uns 3.500 porcs/dia l’estalvi econòmic de compra de combustible fòssil i de despesa de gestió externa de residu pot arribar als 138.000 €/any. El període de retorn de la inversió necessària oscil•la entre 1 i 3 anys, en funció de la instal•lació existent, ja que el cost és més baix si es pot aprofitar alguna caldera disponible a l’escorxador.
Els experts del Centre Tecnològic BETA no tenen constància que, fins ara, ningú hagi desenvolupat un procés semblant per valoritzar energèticament el pèl del porc, per la qual cosa es pot afirmar que aquest projecte és una novetat en l’àmbit internacional.

En el projecte hi han participat les següents empreses i institucions adherides a INNOVACC: UVic-UCC, Bigas Alsina SA, Patel SAU, Baucells Alimentació SL, Embotits Espina SAU, Embutidos Monter SLU, Escorxador Frigorífic d’Osona SA, FAR Jamón Serrano SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Friselva SA, Grupo Alimentario Argal SA, Matadero Frigorífico Avinyó SA, Noel Alimentaria SAU, Olot Meats SA, GEI-2A SL, Lavola 1981 SA, Wattia Innova SL, Cambra de Comerç de Girona i Federació Catalana d’Indústries de la Carn (FECIC).

El projecte s’ha executat durant l’any 2014 i fins a principis de 2015, i ha comptat amb el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya en la línia d’ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors de l’any 2013.

Comparteix-ho amb els teus amics: