Salt desenvolupa un pla per fomentar la convivència intercultural centrat en infants, adolescents i famílies

Marina López: Foto de la presentació de la renovació del Projecte d'Intervenció Comunitari Intercultural a l'Ajuntament de Salt.
Comparteix-ho amb els teus amics:

Detecten mancances i es fixen objectius per “potenciar allò que ens uneix i superar el que ens separa”

Marina López: Foto de la presentació de la renovació del Projecte d'Intervenció Comunitari Intercultural a l'Ajuntament de Salt.
Marina López: Foto de la presentació de la renovació del Projecte d’Intervenció Comunitari Intercultural a l’Ajuntament de Salt.

ACN Salt .- Salt desenvolupa un pla per fomentar la convivència intercultural i que se centra, sobretot, en infants, adolescents i les seves famílies. Fa sis anys que la població forma part del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural que teixeix xarxa entre institucions, entitats i veïns per detectar mancances i fixar-se objectius locals a treballar a través d’activitats i polítiques. La intenció és “potenciar allò que ens uneix i superar el que ens separa”, ha explicat la directora del Casal dels Infants. El Projecte arriba actualment a 39 territoris de l’Estat. A Salt, detalla l’equip de govern, se centra en impulsar la implicació familiar en l’educació dels fills i promocionar bons hàbits de salut.

L’Ajuntament de Salt, l’obra social ‘la Caixa’, Caixabank, el Consell Comarcal del Gironès i el Casal dels Infants han signat aquest divendres l’ampliació a un sisè any del conveni de col·laboració per impulsar la continuïtat del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural a Salt i garantir la consolidació del pla específic dissenyat a la població i centrat en infància, famílies i joves.

El compromís comú de tots els actors implicats és treballar per aconseguir una societat més cohesionada a Salt. El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural es va iniciar el 2010 a 17 territoris d’alta diversitat cultural a arreu de l’estat espanyol. Implica diferents entitats socials i treballa en conveni amb els ajuntaments de cada territori. A partir de juliol de 2014, el Projecte es va estendre fins a un total de 39 territoris.

El projecte té per objectiu generar un model d’intervenció social en context multiculturals que impulsi un treball conjunt entre administracions, professionals i ciutadania per treballar el foment de la convivència intercultural i la cohesió social a través d’accions en l’àmbit educatiu, de la salut i de les relacions ciutadanes, amb especial atenció a la infància, la joventut i les famílies.

Al llarg dels primers cinc anys d’implementació al municipi del Gironès, Salt ha construït totes les fases del Procés Comunitari Intercultural, des de la construcció d’un coneixement compartit del territori, la realització d’un diagnòstic de les necessitats de la població, a l’impuls d’una programació comunitària que desenvolupa accions orientades a la satisfacció d’aquestes necessitats dirigides als col·lectius d’infància, joventut i família, des d’un enfocament intercultural.

Per aconseguir-ho, s’han creat espais de treball de professionals de diferents sectors que han permès fer una aproximació transversal a la realitat i que s’ha completat també amb la promoció de la participació de la ciutadania a través de la constitució d’un grup ciutadà. En aquest temps, han desenvolupat més de 190 activitats concretes en les quals hi ha participat 3.280 persones i una setantena de professionals, recursos i entitats socials.

La directora del Casal dels Infants, Rosa Balaguer, ha assenyalat que una de les claus de l’èxit del Projecte ha estat l’establiment de relacions de confiança entre els diferents actors del territori que s’han corresponsabilitzat del procés: l’administració local, els recursos tècnics municipals i regionals, les entitats del tercer sector i els moviments associatius locals, amb l’objectiu d’aprofundir en l’impacte dels resultats en el territori.

Amb aquest treball, es fixen un seguit de prioritats i objectius a assolir i es van treballant. A Salt, per exemple, en l’àmbit de la salut volen incidir en la promoció d’hàbits saludables i en l’educatiu volen implicar més els pares i les famílies en l’educació escolar dels infants i adolescents. L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha destacat que és un municipi amb molta població jove i que incidir en les famílies a través dels infants és essencial per al futur de la població.

Els objectius d’aquest sisè any de desenvolupament del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural estaran orientats a promoure la sostenibilitat del procés comunitari a través d’una estructura local que vetlli per la consolidació dels espais de diàleg i intercanvi entre les administracions, els recursos tècnics i la ciutadania organitzats pel desenvolupament del Pla Comunitari de ciutat d’Infància, Famílies i Joves a Salt.