Vídeo: A la Garrotxa es posarà en marxa un programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte

DEPARTAMENT DE SALUT - ACN Presentació del programa a de detecció precoç a Ripoll
Comparteix-ho amb els teus amics:

Salut estén, a partir de gener, el programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte a Osona, la Garrotxa i el Ripollès. Aquest projecte, situat en el marc del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 de potenciar els aspectes preventius, està adreçat a la població que té més possibilitats de patir aquest tipus de tumors. En els propers dos anys, convidaran 56.554 persones de les tres comarques a fer-se la prova,

[vimeo]https://vimeo.com/114873037[/vimeo]

L’objectiu és que homes i dones d’entre 50 i 69 anys vagin a la farmàcia a fer-se un test que detecta la presència de sang en femta, un dels símptomes d’aquest tipus de càncer. A Catalunya cada any es diagnostiquen més de 4.000 nous casos i és la segona causa de mort per càncer al país.

DEPARTAMENT DE SALUT - ACN Presentació del programa a de detecció precoç a Ripoll
DEPARTAMENT DE SALUT – ACN Presentació del programa a de detecció precoç a Ripoll

El mètode de cribratge es fa a partir d’un anàlisi per detectar si hi ha restes de sang a la femta. La participació en el programa és voluntària, amb una realització biennal. Salut invitarà a la població diana -tots els homes i dones que tinguin entre 50 i 69 anys durant l’any en curs- a fer-se-la. Rebran una carta a casa seva on se’ls explicarà el programa i se’ls informarà de com participar-hi. Faran un segon enviament de cartes de recordatori a totes aquelles persones que no hagin contestat en dues setmanes.

Per dur a terme la implantació del Pla de Detecció Precoç (PDPCCR) cal la implicació de farmàcies i centres de salut que es converteixen en informadors i facilitadors dels kits. Així, les persones que vulguin fer-se la prova de detecció precoç s’hauran de dirigir a una oficina de farmàcia amb la carta que hagin rebut, on hi haurà imprès un codi d’identificació personal. A la farmàcia li donaran un kit per a la mostra de femta, i les instruccions de com conservar-la fins que la porti de nou a la farmàcia.

Després, les mostres s’enviaran a analitzar. Els resultats de les anàlisi s’inclouran a la Història Clínica Compartida de Catalunya. Si són negatius, els participants rebran una carta on se’ls informarà d’aquest resultat. Si són positius, seran citats per a una visita a la unitat d’endoscòpies del seu centre de referència, on se’ls informarà del resultat i del procés a seguir a partir d’aleshores, que parteix de la realització d’una colonoscòpia diagnòstica.

Segons els resultats d’aquest estudi, s’indicarà al pacient què cal fer: participar de nou en el programa al cap de dos anys si el risc és baix, pot ser necessària una segona exploració al cap d’un temps (1 o 3 anys) o pot ser derivat a un centre de diagnòstic i tractament en el cas que es confirmi la presència de càncer.

Desplegament per comarques

En total es convidarà a participar a 56.554 homes i dones de les tres comarques d’entre 50 i 69 anys: 13.456 de la Garrotxa, 6.809 del Ripollès i 36.289 d’Osona. Un 6% dels participants al Programa solen tenir resultats positius que cal estudiar. Totes les farmàcies de la zona s’han adherit al PDPCCR.

El desplegament començarà a partir de gener de 2015 als municipis de les dues àrees bàsiques de salut (ABS) de Vic amb 10.181 persones i de l’ABS de Ripoll-Sant Joan de les Abadesses, amb 4.089 persones de població diana i de les ABS de Sant Joan les Fonts i la Vall d’en Bas, amb 2.909 persones convidades. Al llarg de 2 anys s’aniran desplegant a totes les ABS de les tres comarques i un cop s’hagi implantat a totes es tornarà a iniciar.

El càncer de còlon i recte

Donat que aquest càncer és asimptomàtic fins que està molt avançat, és molt important la participació en aquest tipus de programes de detecció precoç. La prova de detecció de sang oculta en femta és l’única que ha demostrat la seva eficàcia en assaigs controlats aleatoritzats.

A Catalunya cada any es diagnostiquen més de 4.000 casos nous de càncer de còlon i recte i actualment ha esdevingut la segona causa de mort per càncer a Catalunya, tant en homes com en dones, amb 1.900 defuncions l’any. Així doncs, la supervivència als cinc anys se situa al voltant del 50%. La tendència recent indica una clara estabilització de la mortalitat en homes i un descens en dones.

La majoria dels càncers de còlon i recte es desenvolupen a partir de pòlips adenomatosos. Això no obstant, la presència de pòlips és freqüent a la població i només un petit percentatge progressa a càncer. El temps mitjà necessari per a completar aquesta progressió és llarg, probablement de 10 o més anys, fet que permet prevenir o detectar precoçment el càncer de còlon i recte i millorar-ne el pronòstic.

L’ampliació del programa de detecció precoç ha implicat la coordinació dels col·legis de farmacèutics de Girona i de Barcelona, l’atenció primària, les unitats d’endoscòpies dels hospitals de Vic, Olot i Campdevànol i l’Oficina Tècnica de Cribratge, gestionada per l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès i pel Consorci Hospitalari de Vic a la comarca d’Osona, tot plegat amb el suport del CatSalut. Els Rotary Club de Vic-Osona, Olot-la Garrotxa i del Ripollès col·laboren econòmicament en el desplegament a les seves respectives comarques.