Salvem les Valls considera que l’estudi informatiu de la variant d’Olot va en contra de l’emergència climàtica i l’estudi de trànsit que incorpora és incorrecte

Comparteix-ho amb els teus amics:

Salvem les Valls considera que l’estudi informatiu de la variant d’Olot va en contra de l’emergència climàtica i l’estudi de trànsit que incorpora és incorrecte

Salvem les Valls després de analitzar l’estudi informatiu i d’impacte ambiental de la variant d’Olot considera que les 4 alternatives plantejades no es corresponen a la infraestructura que la ciutat d’Olot i la comarca de la Garrotxa necessita i exposa 8 motius de pes per tornar a redefinir aquesta infraestructura i no la que s’ha plantejat per part de Infraestructures.cat.

  1. Que tant el projecte d’estudi informatiu i el d’estudi d’impacte ambiental es basen en un estudi de trànsit incorrecte. La previsió de creixements acumulatius de trànsit en 1’44 % es manifestament exagerada i no ajustada a la situació actual – a les noves directrius de mobilitat- i sobretot al trànsit real de l’actual carretera Vic-Olot i de moviments interns d’Olot.
  2. L’elevat cost econòmic que suposa l’execució d’aquesta actuació, de 195,5 milions d’euros segons la previsió de pressupost de l’Estudi Informatiu, és del tot desorbitada pels temps que estem vivint. A més, a aquest import se li ha d’afegir el cost del tram de la Vall d’en Bas.
  3. La proposta no s’ajusta al marc d’emergència climàtica en el que ens trobem i incompleix l’article 24 de la Llei de Canvi Climàtic.
  4. L’autovia afectarà negativament i de manera irreversible el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, a hàbitats d’interès comunitari i a sòls agrícoles.
  5. La quantitat de vehicles que preveu acollir aquesta infraestructura empitjorarà la qualitat de l’aire, creen contaminació acústica i lumínica i, de retruc, la salut de les persones a mitjà i llarg termini.
  6. La proposta produiria greus conseqüències en el paisatge i afectarà la tranquil·litat a la zona del Pla de Dalt, Xiprer, les Planotes, Vivendes Garrotxa i l’Hostal del sol.
  7. No és un projecte pensat per a la millora de la mobilitat de la població de la comarca, si no que afavoreix exponencialment el trànsit de vehicles pesants sense cap mena de restricció.
  8. La solució del trànsit a la ciutat d’Olot i, per extensió, a la Comarca de la Garrotxa passa per dos factors importants previs a la construcció de la variant proposada: 1) la reducció dels desplaçaments amb mitjans motoritzats privats i 2) la millora de la mobilitat col·lectiva, en bicicleta i a peu. Perquè això sigui possible, és imprescindible definir el model de futur que es vol per la comarca i la seva població.

I per aquest motiu considera que cal prèviament promoure espais de diàleg adients per poder elaborar un nou pla sectorial urbanístic comarcal de polígons industrials amb l’objectiu de millorar les condicions d’accessibilitat dels treballadors i el trànsit pesat sempre afavorint i promovent els mitjans de mobilitat  més sostenibles i elaborar una pla de mobilitat comarcal participatiu on hi siguin representades les diverses veus i posicions, amb l’objectiu de limitar la dependència al vehicle motoritzat privat, i així reduir el trànsit de cotxes, i per regular el pas de camions per aquestes vies tal com aconsella l’ informe del Grup Intergubernamental d’Experts en Canvi Climàtic del 2018 i, per tant, la LLEI 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

Davant aquests motius la plataforma Salvem les Valls promourà al·legacions tant a l’estudi informatiu, com d’impacte ambiental. Olot i la Vall d’en Bas.

Info: Salvem les Valls

RELACIONAT:

Com serà el traçat final i les propostes de la variant d’Olot? Tots els detalls aquí

Comparteix-ho amb els teus amics: