Se sol·licitarà que es controli la velocitat en alguns punts de Sant Joan de les Abadesses

Comparteix-ho amb els teus amics:

Actualment, l’entorn de la Plaça de l’Abadia és un dels espais més concorreguts de Sant Joan de les Abadesses com a conseqüència de la presència d’una terrassa de bar i un parc infantil a banda i banda del carrer existent al sector.

L’elevat trànsit del carrer ha provocat més d’un ensurt d’accident als infants -així com, als pares i als conductors dels vehicles- que passen d’una banda a l’altra del carrer. Un fet que es veu agreujat per la manca de senyalització del sector i també per la poca visibilitat freqüent conseqüència de l’acumulació ocasional de vehicles al vorals de la carrer, tot i la prohibició d’aparcar-hi.

Foto Plaça de l'Abadia  4

Per evitar que es produeixi cap accident greu, els regidors del grup municipal d’ERC de l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses han sol•licitat a l’equip de govern del PSC que es col•loquin un seguit de bandes rugoses i/o altres sistemes de seguretat als punts d’entrada de la plaça de l’Abadia per tal de fomentar la reducció de la velocitat al pas per aquest sector i la col•locació de senyals de limitació de velocitat de 30km/h, limitació establerta per barris residencials, així com panells indicatius de la velocitat real dels vehicles, a fi d’incrementar la seguretat d’aquest sector del municipi. Unes mesures preventives que també s’han sol•licitat que es facin extensives als entorns dels centres educatius del municipi en els quals els vehicles hi passen a velocitats elevades, tals com l’aparcament de can Creuet.

La petició efectuada també contempla que es controli l’aparcament de l’entorn de la plaça de l’Abadia ja que l’elevat nombre de vehicles aparcats al sector, sovint, resulta un obstacle per la visibilitat tant dels vehicles com dels infants que es desplacen de banda a banda del carrer. El control de l’aparcament de vehicles també caldria fer-lo extensiu a l’extrem sud-oest de la plaça Torres i Bages.

Comparteix-ho amb els teus amics: