Serà una sentència judicial la que determini, en uns mesos, l’ubicació final de la planta de triatge de Sant Jaume de Llierca

Comparteix-ho amb els teus amics:

El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona, acompanyat pel director del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, Francesc Canalias, han explicat aquest dijous l’estat del projecte d’implantació del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa a Sant Jaume de Llierca.

Foto: Fotomuntatge de la futura planta de triatge de Sant Jaume de Llierca – Arxiu

Joan Espona ha iniciat la compareixença fent un breu resum de totes les gestions que des de l’any 2005 s’han realitzat des del Consell Comarcal de la Garrotxa per poder ubicar un Centre de Gestió de Residus al territori. Una infraestructura, ha dit el president, que respon a una necessitat real de la comarca: la millora en la gestió dels residus, l’afavoriment del reciclatge, la protecció del medi ambient i la independència del territori en relació a la gestió dels residus que se’n generin.

L’any 2005, el Consell Comarcal de la Garrotxa va iniciar els treballs de recerca de la ubicació més idònia d’aquesta infraestructura. Espona ha recordat les limitacions de la nostra comarca per diferents figures de protecció ambiental i que en aquell moment ja es va constituir una comissió política, amb representació de diferents grups, per tal de trobar un emplaçament que, inicialment, es proposava proper a l’actual abocador, sense arribar a un acord final. Va ser en aquells moments que la Generalitat, llavors governada pel PSC-ERC i ICV va dotar al Consell dels recursos necessaris per estudiar una nova localització en un espai industrial o molt proper a aquest i es replanteja el model de planta, pensant en una estructura tancada tipus nau i deslligada de l’abocador.

Després de molts treballs tècnics de valoració de diferents emplaçaments, l’any 2011 es redacta i s’aprova pel Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa el Pla Especial d’Urbanisme (PEU), amb els vots 3 vots en contra del grup d’ERC i 4 abstencions del grup del PSC. Davant d’aquesta aprovació, l’Ajuntament de Sant Jaume, governat per ERC, manifesta la seva oposició frontal al projecte, activant als veïns i promovent una consulta veïnal sense cap garantia formal.

Aquest PEU ubicava el nou Centre de Gestió de Residus al sector de Can Coma de Baix, annex al sòl industrial del municipi. La Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, l’any 2013 va aprovar el PEU, amb un requeriment: garantir l’accés al PEU fins a la vialitat prevista en el polígon amb un vial de 9 metres. De nou, l’equip de govern municipal d’aquell moment, dificulta el procés aprovant una modificació urbanística sense coneixement del Consell Comarcal, entorpint el correcte desplegament del PEU. L’any 2015, el Departament de Territori i Sostenibilitat comunica al Consell Comarcal de la Garrotxa la presentació, per part de l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca i de l’Agrupació Naturalista de Girona, de dos procediments contenciós administratius contra l’aprovació del PEU.

Foto: Terrenys de Can Coma de Baix – Arxiu

Aquestes accions per part de l’oposició en contra de la implantació d’un Centre de Gestió de Residus es duen a terme malgrat constatar, a través del PINFRECAT 20 (el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya) de la necessitat d’una planta de tractament de fracció resta a la Garrotxa.

L’any 2016, amb un nou equip de govern a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, l’Agència de Gestió de Residus de Catalunya atorga al Consell Comarcal el finançament necessari per a la construcció del Centre de Gestió de Residus de la Garrotxa. Es tracta de 14 milions d’euros dividits en diverses anualitats.

Paral·lelament, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, signen un conveni per ubicar la planta en sòl industrial, acord que deixa en suspens els procediments contenciosos que, contra el PEU, havia interposat el consistori santjaumenc i l’Associació Naturalistes de Girona.

Amb aquest acord, el Consell Comarcal de la Garrotxa es comprometia a desistir del PEU i l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca es comprometia a trobar un emplaçament dins del sòl industrial del municipi pel CGR.

Al llarg de l’any 2017 es duen a terme innumerables reunions, amb l’Ajuntament, empreses i INCASOL, per trobar el lloc idoni on ubicar la planta sense hipotecar el creixement empresarial de la comarca. Finalment, aquest encaix no ha estat possible i, per tant, l’acord entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Sant Jaume no és viable, ja que suposaria sacrificar el creixement i consolidació industrial de la comarca.

Davant d’aquesta situació, el Consell Comarcal pren la decisió de deixar la decisió sobre la vigència del PEU en mans del jutge que decidirà, finalment, si el Centre de Gestió de Residus es pot ubicar als terrenys on inicialment (i els estudis d’experts van avalar) era el lloc idoni per aquesta infraestructura. Així doncs, serà una sentència judicial la que determini, en uns mesos, el futur d’una infraestructura cabdal per a la nostra comarca.

Sobrecostos originats per la manca d’un Centre de Gestió de Residus a la comarca

El Centre de Gestió de Residus podria estar en servei des del gener de 2017. No disposar d’aquesta infraestructura suposa pagar els cànons d’entrada a l’abocador per tots els residus no tractats per valor de 200.000 euros/any. Els ciutadans de la Garrotxa pagarem 800.000 euros fins l’any 2020 pel fet de no disposar d’una infraestructura de gestió de residus adequada. Més enllà d’aquesta data, és difícil saber el cost anual de no disposar d’un Centre de Gestió de Residus, no obstant, és segur que no s’assoliran els percentatges de reciclatge i triatge establerts a nivell europeu i, previsiblement, s’hauran d’utilitzar infraestructures de fora de la Garrotxa, fet que encarirà el cost de la gestió dels residus generats.

Si finalment la Garrotxa ha de tractar els seus residus fora del seu territori, suposarà, per una banda, la pèrdua de 14 milions d’euros del finançament atorgat per construir el Centre de Gestió, a més de la necessitat de fer noves instal·lacions per un cost mínim d’1,5 milions d’euros (amb la nova problemàtica de la seva instal·lació) i sense un finançament públic garantit.

Info: Consell Comarcal de la Garrotxa