S’ha presentat Educacont, un projecte entre centres educatius que té per objectiu mesurar la qualitat de l’aire i compartir les dades

Comparteix-ho amb els teus amics:

S’ha presentat Educacont, un projecte entre centres educatius que té per objectiu mesurar la qualitat de l’aire i compartir les dades

El projecte Educacont va néixer a Robolot 2018. Miguel A. Peña, investigador del CSIC a Madrid, va llençar la següent proposta a la comunitat educativa:donat que les estacions de mesura de contaminació de l’aire, en moltes ocasions, estan mal ubicades i no recullen la composició de l’aire que respiren els peatons, seria interessant treballar el tema de la contaminació de l’aire amb elements tecnològics senzills i assequibles per tal d’obtenir dades de contaminació locals, conscienciar l’alumnat de la situació actual i de les conseqüències que comporta un aire contaminat sobre la salut de les persones i sobre el medi ambient en general.

Tal com va dir en el seu moment: “El projecte Educacont és un projecte col·laboratiu entre centres d’Educació de diferents nivells i d’àmbit nacional. L’objectiu és mesurar la qualitat de l’aire, en especial (però no en exclusiu) a les ciutats i compartir les dades entre els membres del projecte. Es planteja aquesta activitat com un projecte d’investigació dels alumnes a cada localització”.

A més de conscienciar i recollir dades de diferents punts del territori i compartir-les de forma oberta, Educacont també pretén introduir l’alumnat en l’ús de sensors i potenciar el pensament científic i crític, fent que siguin part activa del seu aprenentatge.

La proposta contempla la detecció i mesura de dos contaminants considerats molt perjudicials: partícules PM2,5 i NOx (en concret NO2).

Un any i mig després, la proposta s’ha materialitzat, concretat i està a punt per a la seva presentació. S’ha preparat un material seguint fidelment la proposta inicial, el qual anirà acompanyat d’una guia pel docent per tal que el pugui utilitzar de forma senzilla, independentment de la seva especialitat. Un dels potencials d’Educacont és la seva transversalitat, ja que pot de ser utilitzat des de qualsevol matèria.

A Catalunya, El Departament d’Educació, des del programa STEAMCat (Science, Technology, Engineering, Art, Math), s’ha interessat pel projecte donat que el material permet resoldre un repte real proper a l’alumne alhora que l’introdueix en l’ús de la tecnologia de forma entenedora i senzilla. Properament facilitarà el material als centres pilot del programa.

A Andalusia, el projecte es presentarà amb tota probabilitat durant el mes de setembre al “Parque de las Ciencias de Granada”, amb en Federico Coca, professor de Tecnologia que ha desenvolupat gran part del contingut tècnic.
La presentació del projecte ha tingut lloc aquest dijous 22 d’agost al Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Olot. Ha anat a càrrec de Miguel Antoni Peña (Instituto de Petroleoquímica – CSIC- Madrid), Antoni Moreno (assessor tècnic Docent Innovació educativa- Departament d’Educació) i Cati Quintana (ambaixadora SteamCat – Departament d’Educació) i ha comptat amb l’assistència de l’alcalde d’Olot, Pep Berga.