S’incrementen els contractes de lloguer i els preus continuen la tendència a la baixa

Comparteix-ho amb els teus amics:

La Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, del Departament de Drets Socials, ha fet públiques les dades del mercat de lloguer del segon trimestre de 2021

De les dades fetes públiques pel Departament de Drets Socials, i que s’obtenen a partir de les fiances dipositades a l’INCASOL, podem extreure que el nombre de contractes de lloguer fins al mes de juny s’ha incrementat de forma significativa respecte el mateix període de 2020, i també s’ha incrementat respecte al gener-juny de 2019, situant-se en xifres similars a les de l’any 2018. Les rendes mensuals de lloguer segueixen una tendència a la baixa a tot Catalunya, des de que es va assolir el màxim el tercer trimestre de 2019.

El secretari d’Habitatge i Inclusió Social, Carles Sala, ha manifestat  que “el mercat de lloguer durant el primer semestre de 2021 ha anat recuperant la seva activitat, que es va veure molt afectada per la crisi sanitària que va paralitzar-se el segon trimestre de l’any passat amb el confinament total de la població”·

Així mateix, i coincidint amb el primer any d’aplicació de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de contenció de rendes, Sala ha dit que “amb la normalització de la signatura de contractes de lloguer i el restabliment de l’activitat social, és podrà valorar en els propers trimestres l’impacte de la llei en els preus en els municipis de mercat tensionat en els que s’aplica la contenció de rendes a través de l’aplicació de l’Índex de referència de preus del lloguer. Fins a la data, diferents anàlisis, descarten que pugui apreciar-se de forma objectiva, qualsevol afectació pel gran efecte distorsionador sobre el mercat que ha provocat la pandèmia sanitària”.

Durant el segon trimestre de 2021 a Catalunya s’han formalitzat 85.423 contractes de lloguer, això ha representat un increment del 48,8% respecte el segon trimestre de 2020. A Barcelona ciutat, amb 28.509 contractes, l’increment ha estat més significatiu, d’un 66,1%.

Els contractes, se situen en xifres similars a principis del 2018, després de l’any 2020 marcat pels efectes de la pandèmia, mentre que els preus continuen la tendència a la baixa.

Nombre de contractes formalitzats

2020 2021 (gener-juny)
Nombre Variació Nombre Variació
    20/19 % 21/20 %
Catalunya 135.509 -16,6 85.423 48,8
    Barcelona 40.416 -21,2 28.509 66,1
    Catalunya sense BCN 95.093 -14,5 56.914 41,4
       · Àrea metropolitana (AMB) 24.027 -16,1 14.633 45,0
       · Àmbit metropolità (sense AMB) 25.184 -14,3 14.820 35,1
       · Resta de Catalunya 45.882 -13,8 27.461 43,1

La renda mensual de lloguer ha seguit una dinàmica lleugerament descendent que han situat en 713,15 €/mes la mitjana del lloguer al conjunt de Catalunya el segon trimestre de 2021, i en 713,22 €/mes a la mitjana del semestre.

Lloguer mensual contractual (mitjanes anuals)

2020
mitjana Variació 2021 Variació
  anual 20/19 % (gener-juny)  21/20 % (1)
Catalunya 734,33 -0,1 713,22 -2,7
    Barcelona 964,81 -1,4 904,35 -7,1
    Catalunya sense BCN 636,37 2,1 617,48 -2,0
       · Àrea metropolitana (AMB) 794,31 2,8 765,95 -2,9
       · Àmbit metropolità (sense AMB) 691,22 1,8 670,75 -2,3
       · Resta de Catalunya 523,55 2,4 509,62 -1,0

Info: gencat.cat