L’Ajuntament de Riudaura instal·la plaques fotovoltaiques d’autoconsum al seu edifici

Comparteix-ho amb els teus amics:

A principis del mes de juliol es va posar en funcionament una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum que dona servei a l’edifici de l’Ajuntament de Riudaura.

Està formada per un camp generador de 3.920 Wp constituït per 14 mòduls de 280 Wp col·locats en un grup a la coberta sud de l’edifici. Més endavant es podrien col·locar 7 mòduls més a la coberta est. Disposa d’un inversor monofàsic de tipus híbrid de 5 kW, que transforma el corrent continu dels mòduls a corrent altern, amb dues entrades MPP (una de reserva per a futures ampliacions) i una altra entrada, per permetre més endavant la instal·lació d’una bateria per emmagatzemar l’energia excedent i poder-la utilitzar fora de l’horari diürn.

Aquesta instal·lació funciona actualment amb mode d’injecció zero, és a dir, es limita el funcionament de l’inversor segons el consum, però més endavant es pot reprogramar per tal que funcioni en mode de compensació d’energia i/o emmagatzematge, amb els nous sistemes de funcionament que permet el recent RD 244/2019. Està telegestionada, pel que es pot seguir el funcionament i evolució del percentatge d’autoconsum i altres paràmetres de funcionament.

El cost de la instal·lació ha estat de 9.946,96€ que ha estat finançat en un 75% pel Programa del Pla a l’Acció – Línia 5 de la Diputació de Girona, per efectuar accions per lluitar contra el canvi climàtic, la implantació de les energia renovables i eficiència energètica, incloses en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, que té com a objectiu reduir les emissions dels gasos d’efecte hivernacle. I forma part d’un seguit d’actuacions que porta a terme l’Ajuntament de Riudaura per millorar l’eficiència energètica dels seus equipaments.

En el mode d’autoconsum amb injecció zero, aquesta instal·lació podrà generar uns 3.150 kWh a l’any, però que si es canvia de mode, es podrà anar al màxim que permet el camp generador que és d’un 4.900 kWh, el que permetrà augmentar l’estalvi d’1,5 a 2,33 tones de CO2. Pel que fa a l’estalvi econòmic, serà d’uns 510 €/anuals, amb el sistema de funcionament actual.

Info: Ajunt. Riudaura

Comparteix-ho amb els teus amics: