S’obre la convocatòria d’Ajuts a Projectes de Cooperació i Solidaritat 2015

Comparteix-ho amb els teus amics:

Per Decret de Presidència, el dia 22 de gener de 2015 es varen aprovar les Bases 2015 per atorgar la concessió d’Ajuts a projectes d’Educació pel Desenvolupament, d’Enfortiment i Articulació de les Entitats Locals i Projectes de Cooperació. Simultàniament s’obre la convocatòria pública per presentar les sol·licituds, pel termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP).

Bases de la convocatòria

Així doncs, el període de presentació de sol·licituds va des de l’endemà de la publicació de l’edicte al BOP (dilluns 9 de febrer de 2015) i per un termini d’un mes (fins el 9 de març de 2015, inclòs). Trobareu el formulari al següent enllaç:

Formulari de sol·licitud

Un cop emplenada cal que feu arribar la sol·licitud al registre del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (Plaça Palau, 8). L’horari d’atenció al públic és de 8 a 15h.

Per a més informació o dubtes contacteu amb la Tina Ruiz, del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa als telèfons 972 26 66 44 (matins) / 679 69 84 47 (tardes), o bé a través del correu electrònic: truiz@casg.cat.