Subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans per a l’any 2021

Comparteix-ho amb els teus amics:

L’ agència de l’habitatge de Catalunya ha ober la convocat`roai per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans per a l’any 2021.

QUI ES POT BENEFICIAR? 

Es poden beneficiar d’aquesta subvenció les persones sol3licitants que forminpart d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres  alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte de l’arranjament, i a les quals les obres de reforma beneficiïn directament.

QUINES ACCIONS SÓN SUBVENCIONABLES?

Són subvencionables les obres d’arranjament de l’interior dels habitatges que tenen com a finalitat l’adequació de les peces i dels elements que conformen l’habitatge amb els objectius que s’especifiquen a continuació:

A) Assolir les condicions mínimes d’habilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge, destinades a aconseguir la saubritat i el confort, incloent-hi la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades i l’adequació dels paviments per tal de millorar-ne la capacitat lliscant i que no impliquin perill per a les persones.

B) Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanqueïtat o de fugues en les instal3lacions, i instal3lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.

C) Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat.

1r Cambra higiènica. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar l’accessibilitat per facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal: substitució de la banyera per un plat de dutxa o adaptacions de banyera o dutxa, canvis d’aixetes; substitució o adaptació del WC o del lavaob; eliminació del bidet o d’altres elements per facilitar la mobilitat; tractament antilliscant de paviments i instal·lació d’ajudes tècniques.

2n cuina. Conjunta d’intervencions amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària ala cuina: substitució de les plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques; adaptació del taulell de cuina; tractament antilliscant de paviments o instal3lació d’ajudes tècniques.

3r. Altres peces. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de fer adaptacions o proporcionar suports en l’entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la persona dins el seu habitatge: intervencions que es realitzen en zones comunes o de pas, com ara passadissos o rebedors, i que consisteixen en actuacions com l’ampliació d’una porta, el canvi de gir d’una porta, l’eliminació d’algun graó que dificulta l’accessibilitat o la instal·lació d’ajudes tècniques com ara barres, agafadors, entre altres.

PRESENTACIÓ

Les sol3licituds de subvenció s’han de presenar telemàticament per mitjà dels formularis que es troben a disposició dels sol·licitants al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya, http://tramits.gencat.cat, i han d’incorporar el consentiment del sol3licitant a la consulta de dades a l’AHC a l’efecte de valorar i, si escau, atorgar l’ajut corresponent.

TERMINI DE PRESENTACIÓ 

Fins el 30 de juny de 2021, inclòs.

CONSULTA LA CONVOCATÒRIA I LES BASES REGULADORES:

Vegeu la resolució

Comparteix-ho amb els teus amics: