Subvencions per als propietaris d’habitatges desocupats que els posin a lloguer a Olot

Comparteix-ho amb els teus amics:

És el cinquè any que l’Ajuntament d’Olot impulsa aquesta línia d’ajudes per al foment del lloguer social a la ciutat. Les subvencions podran sol·licitar-se fins al 15 d’octubre del 2021, són de fins a un màxim de 6.000 euros per habitatge i, fins ara, s’ha permès posar en lloguer un total de 17 habitatges.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot d’aquest dijous 27 de maig de 2021 ha aprovat les bases específiques per a l’atorgament de subvencions als propietaris d’habitatges desocupats que els posin a lloguer a través de la Borsa d’Habitatge d’Olot. L’import de la subvenció contempla el 100% del cost de les obres de rehabilitació i posada al dia de l’habitatge amb un màxim de 6.000 euros per immoble.

Enguany és la cinquena edició que l’Ajuntament d’Olot ofereix aquesta línia d’ajudes que, des del 2017, ha permès invertir un total de 100.482.05 euros en la reforma, rehabilitació i posada en marxa al mercat de lloguer social d’un total de 17 habitatges. Poden optar a les subvencions els propietaris i propietàries que tinguin la condició de persones físiques o jurídiques i que posin els immobles en lloguer a través de la Borsa d’Habitatge Social d’Olot, integrada a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, per un termini mínim de 5 anys en el cas de les persones físiques i 7 anys pel que fa a les jurídiques

Per poder optar a les subvencions, els habitatges que es posin en lloguer hauran de complir els següents requisits:

  • Estar desocupats en la data de la contractació del lloguer
  • Que s’hi hagin realitzat obres de posada al dia en els dotze mesos anteriors a la signatura del contracte de lloguer.
  • Que siguin habitatges que provinguin del mercat lliure o amb protecció oficial.
  • Disposar de cèdula d’habitabilitat i de Certificat d’Eficiència Energètica

Pel que fa als treballs, són subvencionables totes aquelles obres de rehabilitació que s’hagin fet en els dotze mesos anteriors a la signatura del contracte de lloguer, vinculades amb la instal·lació d’aigua, gas, calefacció, electricitat o sanejament; arranjaments de banys i cuines; millora de l’aïllament tèrmic o acústic o elements diversos afectats per manca de conservació o manteniment com pintura, terres, portes o finestres.

Les ajudes es podran començar a sol·licitar pròximament i els interessats i interessades disposen de temps fins al 15 d’octubre de 2021 per formalitzar la seva petició.

 

Borsa d’Habitatge d’Olot

La Borsa d’Habitatge d’Olot actua com a mediadora per facilitar acords entre les persones propietàries d’habitatges buits i possibles llogaters, gestionant els diferents acords dels contractes d’arrendament i donant seguiment als vigents alhora que vetllant pel compliment de les obligacions contractuals.

La mediació per al lloguer social té com a objectiu incrementar el parc d’habitatges que es destina a lloguer social a la ciutat amb la voluntat de possibilitar l’accés a l’habitatge als ciutadans i ciutadanes més vulnerables amb ingressos inferiors a 4 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderats.

Els propietaris que participen i ofereixen els immobles a través d’aquesta línia disposen d’un seguit de contraprestacions com gestió de tràmits gratuïta, atenció personalitzada, assessorament jurídic i tècnic així com assegurança de cobrament de les rendes, assegurança multirisc, per garantir la defensa jurídica en el cas d’impagaments així com acompanyament pel que fa a la cèdula d’habitabilitat, certificat d’eficiència energètica i altres.

Pel que fa a la gestió, els habitatges que entren a formar part de la borsa de mediació per al lloguer social s’assignen a persones que els han sol·licitat, seguint uns criteris clau. En el cas de coincidència entre diversos sol·licitants, l’habitatge s’assigna per rigorós ordre d’antiguitat de les sol·licituds presentades.

Info: Ajunt. Olot

Comparteix-ho amb els teus amics: