Tossa regula i ordena els habitatges d’ús turístic

Comparteix-ho amb els teus amics:

L’Ajuntament de Tossa té intenció d’aprovar dijous en ple ordinari el Pla Especial Urbanístic que regularà i ordenarà els habitatges d’ús turístic, després que l’equip de govern hagi consensuat el text amb tots els actors implicats, empresaris del sector de l’habitatge turístic, empresaris d’hosteleria i oposició.

00210032015

Fa uns mesos, l’Ajuntament suspenia l’atorgament d’autoritzacions per l’obertura de nous habitatges d’ús turístic al municipi. Amb l’aprovació que es proposa ara, la suspensió es prorroga un any, però no afecta a les sol·licituds que s’ajustin a les determinacions del present pla especial, que es tramitaran des del dia següent a l’aprovació pel ple.

Amb l’aprovació, l’Ajuntament vol adaptar la normativa municipal a la nova realitat que suposen els habitatges d’ús turístic. L’alcaldessa de Tossa, Gisela Saladich, afirma que “el que es pretén és preservar la convivència i la qualitat de vida dels veïns i garantir la professionalització dels allotjaments per tal que el producte ofertat s’adeqüi al model de turisme característic de Tossa, que és el familiar”.

A dia d’avui hi ha 2.648 places ofertades regulades d’aquest producte a la població. Per tal de consolidar els habitatges d’ús turístic com a oferta estable i garantir-ne la seva sostenibilitat, calia establir un marc de regulació que permetés el seu desplegament equilibrat a Tossa, consolidés la seva aportació a la competitivitat turística, facilités l’encaix amb les comunitats on se situen i garantís el nivell de qualitat que la vila requereix. En aquest sentit, l’Ajuntament ha actuat en dues línies bàsiques de treball:

La primera ha estat l’àmbit urbanístic i normatiu, amb l’elaboració del pla. L’Ajuntament ha establert amb els diferents sectors empresarials i polítics les condicions, requisits o limitacions amb què es pot desenvolupar aquesta activitat a la població, adaptant la normativa urbanística a la nova realitat. El pla determina, per a cada àmbit de la població, les condicions particulars amb què aquesta activitat es pot dur a terme.

I la segona és l’àmbit en matèria d’informació, control i inspecció. En aquest sentit, tot i els mitjans limitats de l’ajuntament, es pretén millorar els protocols d’actuació per a poder respondre amb més celeritat i contundència a les queixes veïnals, i garantir la convivència entre veïns i habitatges d’ús turístic.

Altres punts de l’ordre del dia

D’altra banda, entre d’altres coses, l’Ajuntament de Tossa també té intenció d’aprovar dijous definitivament el Pla de Millora Urbana del sector de Santa Maria de Llorell; i adjudicar a l’empresa Neteges Qualitat Lleó SL el contracte de neteja dels edificis i equipaments municipals.

Ajuntament de Tossa de Mar