Trueta i Santa Caterina redueixen més d’un 20% les llistes d’espera per a operacions que s’han de fer abans de sis mesos

Comparteix-ho amb els teus amics:

L’hospital Trueta de Girona i el Santa Caterina de Salt han reduït la llista d’espera per a les catorze operacions que s’han de fer abans de sis mesos. La reducció de l’espera al Trueta per als procediments garantits ha estat del 23,5% mentre que al Santa Caterina és del 27%, segons dades de Salut. Cap dels dos hospitals té cap pacient esperant més de sis mesos i, al tancament del 2014, al centre referència el 65% dels pacients fa menys de tres mesos que esperen i al de Salt el percentatge augmenta fins al 72%. Els dos centres, que comparteixen gerència, han prioritzat els pacients que feia més que esperaven per ser intervinguts. En el total de procediments, hi ha 6.304 persones esperant operació.

Segons Salut, ambdós centres han fet un “esforç important” per reduir les llistes d’espera, prioritzant aquells pacients que feia més temps que s’esperaven per ser intervinguts quirúrgicament. En aquest sentit, asseguren que han estat fonamentals les propostes de la Taula de Programació, formada per membres de totes les categories professionals que intervenen en el procés quirúrgic, que han servit per optimitzar les hores d’activitat dels quiròfans i treure’n el màxim rendiment.

Entre les propostes que s’han dut a terme hi ha una ampliació dels quiròfans
de cirurgia major ambulatòria d’oftalmologia durant els mesos d’estiu i l’increment de les hores de quiròfan de cirurgia oncològica. Això ha permès descongestionar les intervencions pendents i poder fer front al compliment dels objectius de reducció de llista d’espera d’altres patologies.

Al Santa Caterina, per exemple, s’han concentrat esforços en redistribuir amb freqüència els quiròfans en funció de les activitats prioritàries que hi ha hagut en cada moment. En aquest sentit, l’any passat s’han fet fins a 4.614 operacions quirúrgiques programades (2.787 de les quals han estat ambulatòries), cosa que ha suposat un increment del 2,5% en relació amb l’any anterior. Això tenint en compte que durant bona part de l’any han fet obres a l’àrea quirúrgica, amb l’impacte que aquests treballs han tingut sobre l’activitat diària.

Les obres han permès que el mes d’octubre es posés en marxa un nou quiròfan per a cirurgia major i un altre per a petita cirurgia. Salut assegura que aquests treballs no han repercutit en els pacients perquè els que han requerit una operació d’urgència s’han pogut traslladar al Trueta, gràcies a la col·laboració entre els dos centres.

Els catorze procediments garantits són: pròtesis de maluc i de genoll; cataractes; extirpacions de les amígdales, de la vesícula biliar, de l’úter i de la pròstata; reparacions dels lligaments del genoll; canals carpianes; hèrnies inguinals; galindons; quists pilonidals; varius i circumcisions.

Activitat quirúrgica

A l’Hospital Trueta, el 2014, han realitzat un 5,8% més d’operacions quirúrgiques
dels catorze procediments garantits que l’any anterior, fet que ha permès reduir la llista d’espera un 23,54%, i aconseguir que no hi hagi cap pacient que hagi d’esperar-se més de sis mesos per una d’aquestes operacions. Així, aquest any s’han realitzat 7.541 operacions dels catorze procediments, i s’ha passat de tenir 1.436 pacients en llista el 2013 (397 amb una espera superior a mig any), a tenir-ne 1.098, tots ells amb una demora de menys de sis mesos.

Pel que fa a la llista d’espera general del centre de tots els procediments, també s’ha vist reduïda un 6%, passant de 4.541 pacients en espera per operar-se al Trueta, el 2013, a 4.272, el 2014. Aquesta reducció ha estat possible, gràcies a l’increment de l’activitat quirúrgica programada.

Pel que fa a l’Hospital de Santa Caterina de Salt, el 2014 ha tingut un comportament similar: s’ha incrementat un 3,6% l’activitat quirúrgica dels catorze procediments garantits, passant de realitzar 3.993 operacions el 2013 a 4.140 el 2014. Aquest augment ha permès reduir un 27% el nombre de pacients que s’esperen per ser intervinguts d’un dels catorze procediments garantits: si al desembre de 2013 hi havia 847 pacients esperant-se (133 dels quals feia més de sis mesos que s’esperaven), al tancament de 2014 la llista és de 619 pacients, tots amb una demora inferior a mig any. La llista d’espera total és de 2.032 pacients, molt similar a la de 2013.

Figueres i Palamós, menys en les pròtesis

L’hospital va reduir la llista d’espera de pacients pendents d’una intervenció quirúrgica de 2.628 a 2.307, el que suposa una disminució del 12,2%. El decrement és encara més rellevant pel que fa als procediments garantits a sis mesos, amb una disminució de casos de més del 16% respecte el 2013. El principal dèficit que presenta la llista d’espera garantida a sis mesos és en les pròtesis de maluc i de genoll, atès que 135 pacients superen els 180 dies d’espera per ser intervinguts.

A l’Hospital de Palamós, l’any 2014 la llista d’espera dels catorze procediments ha disminuït un 31%. El desembre de 2013 hi havia 1.207 pacients en llista d’espera per aquests procediments garantits, en canvi, el desembre de 2014 va disminuir fins a 836 pacients. Així, es compleix el criteri de temps màxim d’espera per a la intervenció de sis mesos, a excepció dels procediments de pròtesi de genoll i pròtesi de maluc. La llista d’espera superior als sis mesos s’ha reduït de 460 pacients el 2013 a 192 el 2014.

La Corporació de Salut del Maresme i La Selva (CSMS) ha reduït un 23% en un any els pacients que es troben a l’espera d’intervenció quirúrgica. Ha passat de 2.451 pacients a finals de 2013 a 1.988 pacients a finals del 2014 a l’espera d’alguna de les catorze intervencions garantides. Els únics pacients que no han aconseguit operar abans de sis mesos són els de pròtesis de genoll i les cataractes.

Campdevànol, menys de sis mesos

L’Hospital de Campdevànol ha reduït les seves llistes d’espera un 24%. En la comparació entre les dades del tancament del 2013 i les del 2014, en els procediments garantits la disminució ha estat del 30%. No hi ha cap pacient amb una espera superior a sis mesos en aquests procediments. La llista sobretot ha baixat en els procediments de cataractes, pròtesi de maluc i pròtesi de genoll.

Comparteix-ho amb els teus amics: