Un Forner d’Olot rep el diploma de Mestre Artesà Alimentari que atorga el Departament d’Agricultura aquest 2018

Comparteix-ho amb els teus amics:

Aquest títol significa el reconeixement del mestratge excepcional amb el qual l’artesà exerceix el seu ofici

L’atorgament del diploma requereix l’informe favorable de la Comissió d’Artesania Alimentària Catalana

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació distingeix, aquest 2018, amb el Diploma de Mestre/a Artesà/ana Alimentari/ària un total de 26 persones, d’acord amb les propostes presentades i amb l’informe favorable de la Comissió. En concret, es tracta de 6 carnissers, cansaladers i xarcuters, 9 forners, 9 pastissers i 2 xurrers. Entre els artesants es troba Albert Farrés Busquets, Forner del Forn de Pa J. Costa d’Olot.

Així, s’atorga el Diploma de Mestre Artesà Alimentari a les persones següents:

NOM
COGNOMS
ACTIVITAT
POBLACIÓ
COMARCA
Antoni
Roig Nieto
Pastisser
Barcelona
Barcelonès
Juli
Salvadó Isern
Pastisser
Sant Joan de les Abadesses
Ripollès
Juli
Valldeoriola Vila
Pastisser
Sallent
Bages
Ramon
Pérez Puigdollers
Pastisser
Barcelona
Barcelonès
Adam
Llurba Carré
Pastisser
La Fuliola
Urgell
David
Ferrer Ferré
Pastisser
L’Espluga de Francolí
Conca de Barberà
Lluc
Raga Alifonso
Pastisser
Ulldecona
Montsià
Josep  M.
Corominas Coll
Pastisser
Cornellà del Terri
Pla de l’Estany
Joaquim
Junyent Colomer
Pastisser
Ripoll
Ripollès
Marc
Clusells Baltrons
Carnisser, cansalader
i xarcuter
Blanes
Selva
Jaume
Escala Arnau
Carnisser, cansalader
i xarcuter
Gavà
Baix Llobregat
Eduard
Gaviña Bartrina
Carnisser, cansalader
i xarcuter
Palafrugell
Baix Empordà
Francesc
Maynau Cabezas
Carnisser, cansalader
i xarcuter
L’Estartit
Baix Empordà
Jose Luis
Porté Estop
Carnisser, cansalader
i xarcuter
Vilaller
Alta Ribagorça
Enric
Rosell Gili
Carnisser, cansalader
i xarcuter
Ordal
Alt Penedès
Ramon
de la Fuente Sans
Forner
Reus
Baix Camp
Jose M.
Huguet Siuró
Forner
Reus
Baix Camp
Marta
Segura Montagut
Fornera
Lleida
Segrià
Albert
Sangrà Benet
Forner
Ponts
Noguera
Jaume
Cebrià Sañas
Forner
Roda de Ter
Osona
Jaume
Ordeig Gras
Forner
Ripollet
Vallès Occidental
Albert
Farrés Busquets
Forner
Olot
Garrotxa
Jordi
Tur Padró
Forner
Barcelona
Barcelonès
Xavier
Puiggròs Vall
Forner
Barcelona
Barcelonès
Francisco
Martínez Expósito
Xurrer
Barcelona
Barcelonès
Montserrat
Molina Bach
Xurrera
Sabadell
Vallès Occidental

El Diploma de Mestre artesà (DECRET 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària) s’atorga a aquells artesans que reuneixen determinats mèrits de creativitat i coneixements en el camp de l’artesania alimentària en algun dels oficis que especifica el Decret, que han exercit com a artesans alimentaris durant un període mínim de quinze anys i que disposen del carnet d’artesà alimentari.

Per tant, l’atorgament del diploma significa el reconeixement del mestratge excepcional amb el qual l’artesà exerceix el seu ofici, per la qual cosa només podrà ser atorgat a persones a les qual se’ls pugui acreditar una llarga trajectòria professional reconeguda, domini tècnic del seu ofici, experiència i mèrits de caràcter extraordinari en la pràctica de l’ofici.

Val a dir que la normativa estableix que el Departament atorgarà aquests diplomes a artesans que siguin proposats per les entitats de representació i de defensa dels interessos professionals dels artesans o amb sol·licitud dels interessats. Les propostes es presenten durant l’últim trimestre de cada any, i l’atorgament requereix informe favorable de la Comissió d’Artesania Alimentària Catalana. El diploma té caràcter vitalici, sens perjudici que pugui ser revocat, amb incoació de procediment, d’ofici.

Comparteix-ho amb els teus amics: