Unió de Pagesos lamenta que Territori menystingui la ramaderia en el Pla de protecció de la Garrotxa

Comparteix-ho amb els teus amics:

Unió de Pagesos lamenta que Territori menystingui la ramaderia en el Pla de protecció de la Garrotxa

Unió de Pagesos ha presentat un paquet d’al·legacions al Pla de protecció del medi natural i del paisatge de l’Alta Garrotxa proposat pel departament de Territori i Sostenibilitat. El sindicat fa una valoració general negativa del Pla pels plantejaments que fa de conservació de la natura allunyats de la gestió lligada a l’aprofitament sostenible dels recursos naturals. Així, Unió de Pagesos opina que el Pla està més orientat a la substitució de les activitats agropecuàries i forestals pel deixar fer de la natura.

De les tres principals zones que contempla el Pla, en relació a l’anomenada zona de foment de la dinàmica natural, el sindicat està en desacord amb la idea de prioritzar la recuperació sense la intervenció humana de boscos i pastures, especialment els que són de titularitat privada. En aquest sentit, el sindicat mostra el seu desacord amb la iniciativa i demana que aquesta zona es limiti tan sols a les àrees de titularitat pública. Aquesta demanda va en la línia que defensa el sindicat i que considera la ramaderia i la gestió forestal com activitats bàsiques per a la gestió de boscos i pastures.

Al mateix temps, el sindicat alerta que la regulació de l’activitat cinegètica que proposa el Pla suposarà traves que dificultaran encara més la gestió de la fauna salvatge que provoca danys als conreus, com ara el senglar.

Unió de Pagesos tampoc està d’acord en que s’estableixi una zona perifèrica que envolta l’espai protegit tan àmplia, ja que equival a un 53 % de l’espai i, a més, una bona part d’aquest espai no connecta amb cap altre espai protegit. Per aquest motiu, es proposa revisar l’extensió d’aquesta zona i limitar-la només a les necessitats de connectivitat entre àrees protegides.

En relació a les zones de gestió sostenible, el sindicat ha presentat diverses esmenes per tal de garantir la continuïtat de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals dins de l’àmbit del pla.

Unió de Pagesos també remarca que les mesures que ha presentat el departament de Territori i Sostenibilitat no estan avalades per cap instrument financer que certifiqui els seus costos i beneficis ni que en garanteixi l’aplicació.

Finalment, el sindicat reitera la seva demanda que es garanteixi la participació d’una persona representant de les organitzacions professionals agràries més representatives en l’òrgan gestor del Pla, sobretot tenint en compte la importància dels terrenys de titularitat privada inclosos a l’espai protegit.

Info: Unió de Pagesos