Vic tindrà una nova marca de ciutat

Comparteix-ho amb els teus amics:

El ple municipal de l’Ajuntament de Vic del mes de març que va comptar amb 21 punts de l’ordre del dia i 7 mocions. La sessió plenària d’ahir va tenir una durada de 4 hores i 40 minuts.

El ple municipal va iniciar-se amb una declaració institucional respecte la nova marca de la ciutat i de territori que ha comptat amb un procés participatiu per part de la ciutadania i ha estat conduït i realitzat per professionals de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. L’objectiu d’aquest treball conjunt ha estat arribar a un espai de consens i participatiu entre els agents, entitats i persones que estimen la ciutat pel que és i representa. Tot per definir i orientar la ciutat cap a una marca unitària de projecció a l’exterior i d’identificació per la ciutadania de Vic.

vic

Amb el perfil d’una “V” arrodonida, sòlida però harmònica, es vol identificar la vertebració de la ciutat en els àmbits de la convivència, civisme, benestar, igualtat, patrimoni i oportunitat. Serà, doncs, el dilluns, dia 23 de març que es donarà a conèixer la nova imatge en el marc d’un acte solemne, però senzill a L’Atlàntida de Vic i que serà obert a tota la ciutadania. Amb paraules de la 1a tinenta d’alcalde, Anna Erra, “avui s’arriba al punt final del procés de la definició de la Marca Vic amb consens polític i agraeix a tots els agents que s’hi ha implicat”.

El següent punt de l’ordre del dia va consistir en aprovar les noves dates de les sessions plenàries del darrer tram d’aquesta legislatura. Així, es va acordar: dilluns, dia 13 d’abril; el dilluns, dia 11 de maig i finalment, el dilluns, 1 de juny en el qual tindrà com a únic punt de l’odre del dia l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. El punt va ser aprovat per unanimitat.

Amb l’aposta que s’ha fet en els darrers anys amb la implantació de l’e-administració, un altre dels punts que es va aprovar per part de tots els grups municipals va ser admetre a tràmit la proposta de revisió de les ordenances municipals i el nomenament d’una comissió d’estudi per a la gestió dels documents electrònics.

Degut a la normativa vigent i les noves necessitats actuals és imprescindible redactar un nou reglament del servei públic del cementiri municipal de Vic, ja que fins ara es regia amb una normativa de l’any 1883. En aquest sentit, es va aprovar realitzar aquest nou reglament intern. El punt va ser aprovat per tots els grups municipals a l’excepció de la CUP que hi va votar en contra.

Un altre dels punts que es va aprovar per part de tots va ser la modificació de les cessions o comunicacions del fitxer “Gravacions sessions del ple de l’Ajuntament”, i així adequar-ho a la llei de Protecció de Dades de Caràcter General. En aquest sentit també s’aprova per unanimitat la creació del fitxer de dades per a les votacions de les propostes de pressupostos participatius que a partir d’aquest mes de març ja és operatiu.

Un altre dels punts que es va donar llum verda va ser concedir una bonificació del 95% en la liquidació de l’impost de construccions i llicència urbanística a la Fundació Hospital de la Santa Creu per a les obres de reforma de la primera planta d’hospitalització de l’Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic. Aquest punt va ser aprovat per tots els grups municipals del consistori.

En el transcurs del ple municipal també es va aprovar per unanimitat la revisió de les tarifes del servei de taxi urbà per a l’exercici 2015. Aquesta contempla un increment mitjà en un 0,6% a l’excepció en la “baixada de bandera” que no es veu augmentat.

El ple també va aprovar una modificació de crèdit amb una xifra a suplementar de 465.850€. Tot i així la modificació contempla una ampliació de 136.600€ del pressupost que es finança amb l’aportació de la participació dels Tributs de l’Estat. La resta de la modificació se sosté a partir de baixes d’altres partides per finançar-ne d’altres de noves de mateix Ajuntament. En aquest punt la majoria de partits de l’oposició van demanar més transparència a l’hora d’adjudicar les subvencions a entitats, tot i que el regidor d’Economia, Toni Serrat va explicar que les subvencions per lliure concurrència competitiva supera ja el 50% d’acord amb un reglament aprovat a inicis d’aquesta legislatura. Finalment, tot i votar-se per separat la modificació de crèdit va prosperar.

Amb l’objectiu d’estimular la creació de llocs de treball i formació per a joves menors de 30 anys i, així, reduir la taxa d’atur juvenil, l’Ajuntament de Vic subvenciona el cost de contractació laboral de joves menors de 30 anys a les empreses del municipi. La dotació pressupostària es manté amb 46.500 € per aquest any 2015 i un dels requisits que es demana a l’organització contractant és que el contracta tingui una durada mínima de 9 mesos consecutius i amb una subvenció que recull un import màxim de 3.871,80€ per contracta.

Un altre dels punts que es va aprovar va ser aprovar la modificació de la plantilla de personal i en conseqüència del catàleg de l’Ajuntament de Vic de l’any 2015 amb la creació d’una plaça laboral denominada “tècnic/a de civisme” i l’amortització d’una plaça de “coordinador/a d’agents cívics”.

La sessió plenària també va aprovar la concreció de nous treballs a realitzar per part de l’empresa mixta SERMUVIC, SLU d’aquest any 2015 amb un pressupost assignat de 180.000€ pel manteniment de xarxes de distribució de calor i connexions de fibra òptica a la ciutat; i d’altra banda,150.000€ destinats a la neteja de neu a la via pública i manteniment dels danys provocats per la mateixa i per les operacions necessàries per a garantir la mobilitat de les persones.

Un altre dels punts a tractar va ser la cessió gratuïta d’ús del local municipal situat a planta baixa del carrer de les Basses, 3 a l’Associació de Geganters i Grallers del carrer de la Riera, entitat amb una clara finalitat social i cultural. En aquest punt, aprovat per unanimitat, l’alcalde Vila d’Abadal va reconèixer la tasca de l’entitat expressant que “el mèrit el tenen tots els membres de l’associació que de forma voluntària permeten que les nostres tradicions perdurin en el temps”.

Els darrers punts del ple van fer referència a modificacions puntuals del POUM: la rectificació de l’acord d’alineació de la parcel·la del sector PAU 03 Coll de Vic; l’aprovació provisional de la zona esportiva; de l’llla Càrnia; de la subzona 1A1 i la subzona 8 (5) i ratificar la dissolució del consorci urbanístic pel desenvolupament de les ARE de la Bòbila i el Graell. Aquest darrer va generar cert debat entre els grups municipals, tot i que tots hi van votar a favor a l’excepció de PxC que es va abstenir.

Finalment l’apartat de punts de l’ordre del dia es van tancar amb l’aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vic per a la cessió de la gestió d’ús de 4 habitatges de titularitat pública.

MOCIONS:

A/ Moció presentada per CiU, CUP, PSC, ERC i ICV per la defensa de les llibertats i drets de vaga. La moció, exposada per una portaveu de CCOO, Estibaliz Pous, demana la retirada del projecte de Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana. La moció va prosperar amb els vots a favor de CiU, CUP, PSC, ERC, ICV, SI, els regidors no adscrits (Josep Anglada i Marta Riera) i l’abstenció de PxC.

B/ Moció presentada per l’equip de govern (CiU i ERC) per demanar de nou la candidatura de Vic a la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO. El text de la moció el va llegir el responsable de la candidatura, Joan Naudó, tot i que el subscriuen diferents organitzacions empresarials de la ciutat i comarca. En el transcurs del debat diferents grups de l’oposició van reconèixer que aquest ha estat un projecte que ja ha nascut malament, tot i que després de mantenir converses amb el sector privat coincideixen que pot ser interessant, tot i que potser no prioritari. En contra, des del mateix equip de govern i a partir dels diferents portaveus (Anna Erra i Joan Ballana) es va reivindicar aquesta candidatura com a projecte de ciutat i com a conseqüència cal donar-hi suport. La moció va prosperar amb els vots a favor de CiU, ERC, PxC, Si i els regidors no adscrits, Josep Anglada i Marta Riera; amb les abstencions de PSC i ICV i amb el vot contrari de la CUP.

C/ Moció presentada per PxC per impulsar una ordenança que protegeixi el comerç tradicional. Aquesta moció va ser REBUTJADA.

D/ Moció presentada per la CUP per la transparència en la gestió dels recursos públics al Consorci Hospitalari de Vic. Aquesta moció va ser REBUTJADA.
E/ Moció presentada per la CUP de rebuig al nou model universitari de Graus 3+2. La moció va ser REBUTJADA.

F/ Moció presentada per PSC de suport a les Federacions i Plataformes d’entitats i associacions vigatanes per la nova regulació que obliga a les entitats socials, culturals i associacions i entitats esportives sense ànim de lucre, a presentar l’impost de societats. El grup que la presenta (PSC) considera que la moció continua essent vàlida malgrat el Govern del PP hi hagi introduït uns canvis a la Llei (finalment les entitats que hagin de justificar un import inferior a 50.000€ estaran exemptes de la normativa). La moció va prosperar amb els vots favorables de tots els grups municipals.

G/ Moció presentada per Josep Anglada i Marta Riera (regidors no adscrits) per deixar en suspens les mesures de peatonalització de l’Eixample Morató. La moció va ser REBUTJADA.

vic.cat