VÍDEO: Aprovades al ple de la Vall d’en Bas mesures per la conservació del medi natural

Comparteix-ho amb els teus amics:

Aprovades al ple de la Vall d’en Bas mesures per la conservació del medi natural

En el ple d’aquest dimarts es va presentar una moció, aprovada per tots els grups municipals, que proposa la incorporació als pressupostos municipals del 0,5% de la recaptació líquida anual de l’impost sobre béns immobles (IBI) per destinar-ho a projectes de conservació del medi natural municipal.
Donat que l’IBI és un impost directament vinculat a la transformació del sòl, ja que grava el valor dels béns immobles rústics i urbans, té tot el sentit que sigui una de les fonts de recursos que ajudi a reequilibrar el territori, garantint la conservació del medi natural.

D’una banda, això assegura la dotació pressupostària necessària per desenvolupar projectes potents amb continuïtat com la gestió de l’accés als Espais Naturals i accions de sensibilització i conscienciació ciutadana envers el medi natural. De l’altra, és un instrument de conscienciació ciutadana sobre la necessitat de compensar el nostre impacte negatiu sobre el medi natural i, alhora, pot contribuir a reduir aquest impacte amb el canvi de dinàmiques i maneres de fer d’una ciutadania conscienciada i implicada.

L’Ajuntament de La Vall d’en Bas considera la protecció i la restauració de la natura (incloent formacions geològiques, organismes vius i les seves poblacions, hàbitats, processos ecològics i ecosistemes) com un mitjà essencial per a gaudir d’un medi natural i d’un paisatge de gran interès ambiental, econòmic i social, que reverteixi positivament en la salut i el benestar de les persones i el planeta.

Info: Ajunt. Vall d’en Bas

Comparteix-ho amb els teus amics: