VÍDEO: Aprovats els pressupostos de l’ajuntament d’Olot pel 2017

Comparteix-ho amb els teus amics:

El pressupost per al 2017 és de 32.908.453,58 €, un increment del 6,35% en relació a l’exercici d’enguany. La reforma del Firal és la principal inversió d’aquests pressupostos. CiU i el PSC fan servir la seva majoria absoluta per aprovar-los, ERC s’absté i CUP i Olot en Comú hi voten en contra.

Destaca un augment dels serveis d’atenció a la persones (d’entre el 15 i el 29% segons l’àrea) i s’inclou, per primera vegada, una partida destinada a pressupostos participatius. Veure vídeo.

El pressupost consolidat de l’Ajuntament d’Olot per al 2017 és de 32.908.453,58 €, el que representa un increment del 6,35% en relació a l’exercici actual. Els comptes s’han elaborat en un context marcat per dos condicionants: d’una banda, per la incertesa de no saber a hores d’ara si hi haurà pressupostos generals han generat unes limitacions, especialment en els ingressos de l’Ajuntament provinents de la participació dels impostos de l’Estat. I de l’altra, per la situació financera de la Generalitat de Catalunya, que ha reduït l’import d’algunes de les aportacions previstes. “És un pressupost realista, que desplega les actuacions prioritàries dins del Pla de Govern i que dóna resposta a les necessitats de la ciutat” ha assegurat l’alcalde Josep M. Corominas a la presentació dels comptes municipals del 2017, juntament amb la regidora d’Hisenda, Montse Torras.

La regidora Montse Torras detalla que “de cara al 2017, l’Ajuntament d’Olot ha decidit mantenir congelats els principals impostos i taxes”. Torras ha afegit que, “el que sí que s’aplica és un augment de 2 euros anuals a la taxa d’escombraries domèstiques a causa de l’augment del cànon d’entrada de residus a l’abocador”. Pel que fa a les plusvàlues augmenten dos punts: passen del 20 al 22% al mateix temps que s’amplia la bonificació de la transmissió de l’immoble entre cònjuges. El 70% de bonificació actual pujarà l’any que ve fins al 90%, una mesura especialment destinada a aquelles persones grans que queden vídues i que s’han de fer càrrec en solitari d’aquest pagament. Per a l’exercici de 2017 es manté el 70% de bonificació per a la transmissió d’habitatges de pares a fills, la bonificació de l’IBI per a famílies monoparentals i aturats de llarga durada de més de 40 anys, a més de l’aplicació de mesures per facilitar el pagament dels impostos i taxes.

Pel que fa a l’IBI, l’import del rebut es congela en relació al 2016. El que s’apliquen són les bonificacions destinades a vivendes de protecció oficial: fins al moment la bonificació estava fixada en el 50% durant els primes tres anys. Ara s’afegeix una bonificació del 20% durant tres anys més.

A favor de la sostenibilitat, s’incrementa la bonificació (del 25 al 50%) per aquelles finques en què es realitzin obres d’instal·lació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. Pel que fa a l’impost de vehicles, una altra novetat és que s’amplia de 2 a 5 anys la bonificació del 75%, en cas de cotxes elèctrics o bimodals/híbrids.

A partir del sisè any, la bonificació serà del 50% durant tota la vida útil del vehicle. El pressupost de 2017 de l’Ajuntament d’Olot destaca per quatre aspectes:

1. Increment de les polítiques socials destinades a les Àrees següents:

a. Educació: L’aportació municipal a Educació s’incrementa en gairebé un 18% respecte al 2016. Són 212.225’95€ d’augment que permeten, entre altres mesures:

– Tornar a posar en funcionament la llar d’infants de Sant Miquel

– Aplicar bonificacions del 90% de la quota mensual (se suma a les que ja s’aplicaven) a les Escoles Bressol Municipals i la reducció de la matrícula de l’Escola Municipal de Música per afavorir les famílies.
– Assumir la baixada de subvencions provinents d’altres Administracions.

El pressupost de l’IME és de 2.442.903,67 €, el més alt de la seva història.

b. Serveis socials: L’aportació al Consorci d’Acció Social augmenta en 106.620€ en relació al 2016 (15% de creixement) i se situa en 802.835€. Entre altres accions suposarà:

– Consolidar serveis de l’Àrea d’Acció Comunitària com les atencions als barris, el voluntariat, el suport a l’associacionisme, espais socioeducatius…

– Augmentar l’aportació pública que ens permeti rebaixar el copagament del Servei d’Ajuda a Domicili per a les persones amb dependència.

– Mantenir el compromís d’assumir totes les ajudes d’urgència social.

c. Habitatge: El pressupost puja un 27’28% en relació a l’any en curs, durant el qual l’Oficina d’Habitatge ha incorporat una persona per aconseguir que els propietaris de vivendes les destinin a lloguer social. El pressupost d’Habitatge és de 254.565,83€ per al 2017 que permetrà, com a principal novetats:

– Disposar d’una major dotació per a les petites reparacions dels habitatges que s’incorporen a la borsa de lloguer social.

– Augmentar el parc d’habitatges de la borsa de lloguer social.

d. Ocupació: Una de les àrees que més incrementa el seu pressupost: un 29% respecte el 2016 amb un pressupost de 790.000 euros. L’objectiu és aprofundir en les actuals polítiques actives d’ocupació impulsades des del Servei de Les Mates i té com a novetats principals:

– Nous programes d’ocupació: projecte per inserir persones aturades de llarga durada, estudi del mercat de treball. Present i futur i programa garantia juvenil.

– Augment dels recursos destinats a l‘emprenedoria.

e. Esports: A l’Àrea d’Esports l’increment destinat és del 16% per la posada en funcionament de la ciutat esportiva del Morrot i amb el desplegament del nou sistema de gestió de les instal·lacions, seguint el model dels pavellons municipals.

2. Increment de l’Àrea de Cultura per consolidar el model cultural reconegut de ciutat L’Àrea de Cultura incrementa el seu pressupost en un 6%. L’augment es deu, entre altres, al major suport a activitats ciutadanes, a la posada en marxa d’un nou programa de suport als creadors locals en l’àmbit de les arts escèniques i a l’ampliació de les actuacions del cicle Circ a les places que s’ofereix gratuïtament cada estiu.

3. El dia a dia de la ciutat

El pressupost de 2017 realitza un esforç important per consolidar i millorar el manteniment dels serveis bàsics de la ciutat, com neteja, jardineria… En aquest sentit, hi ha un increment de 145.000€ respecte aquest any, el que suposa un 3% més. En programes com la neteja de lleres del riu Fluvià, la millora del manteniment d’espais verds, la neteja viària i del servei de recollida d’escombraries.

4. El pressupost d’Olot per al 2017 preveu inversions per valor de 4.468.253,34€.

La reforma del Passeig d’en Blay amb 2.222.591€ és l’actuació més important que es portarà a terme durant l’any que ve. De la resta d’inversions previstes, destaquen 311.828€ per a la millora de les infraestructures de la ciutat: millores clavegueram, parc urbans, actuacions medi ambient, arranjament d’edificis municipals… I inversions en projectes estratègics de ciutat com el PIAM de Sant Miquel al qual es destinen 290.000€; 339.000€ per actuacions dins de l’àmbit d’actuació del nucli antic. A la resta de barris de la ciutat, a més dels projectes de cada àrea, també hi ha una partida de 150.000€ de pressupostos participatius. Per primera vegada es reserva una consignació perquè els veïns puguin escollir les actuacions a executar en el seu barri.

Un cop s’hagi realitzat el tancament de l’any 2016, el compromís és dedicar el romanent del pressupost a altres projectes com l’execució d’una nova fase de reforma de Can Monsà (200.000€) i l’obertura d’un espai coworking al nucli antic (150.000€), entre altres.

Font: Ajunt. Olot