VÍDEO: Com es fan les PCR als Infants i quin és el protocol davant d’un cas positiu de COVID a l’escola?

Comparteix-ho amb els teus amics:

L’infermera pediàtrica del CAP Adrià de Barcelona, Alicia Gamiz, s’adreça als més joves per detallar qui fa les PCR i com i els motius, entre altres.

Gestió de possibles casos de COVID-19

Si els símptomes apareixen dins del centre educatiu

Des del centre, si és el vostre fill/a, se us trucarà perquè el/la vingueu a buscar i us poseu en contacte, al més aviat possible, amb el vostre CAP. Si els símptomes són greus, des del centre trucaran al 061 i us avisaran.

Si els símptomes apareixen fora del centre educatiu

Heu de contactar amb el CAP de referència -o CUAP si és fora de l’horari d’aquest-. Si visiteu un servei mèdic privat la recollida de contactes no es podrà fer en el moment de la sospita clínica. Serà el professional sanitari qui haurà d’alertar el Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial de referència quan es constati el resultat positiu. En qualsevol cas, si hi ha sospita de COVID-19 a l’alumne/a o docent se li fa una prova PCR al més aviat possible.

Què cal fer mentre s’esperen els resultats de la prova?

Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, l’alumne/a o docent ha de fer l’aïllament domiciliari. També han de quedar-se a casa els germans escolars o convivents que treballin en un centre educatiu.

La resta de convivents que no treballin o estudiïn en un centre escolar, no han de fer un aïllament preventiu i poden anar a treballar prenent les mesures adequades.

El grup de convivència estable no ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova. Tampoc els familiars amb qui convisquin els membres del grup (inclosos els germans).

Actuacions davant d’un cas positiu de COVID-19

Si es produeix un positiu, tots els seus contactes estrets hauran de fer aïllament preventiu a casa durant 14 dies i a tots se’ls farà una prova PCR el més aviat possible (vegeu el punt següent).

D’entrada, es consideren contactes estrets d’un cas positiu aquelles persones que formen part d’un grup de convivència estable. Fora d’aquest grup, caldria que es donés un contacte sense mascareta, durant més de 15 minuts i a menys de dos metres de distància. Així, per exemple, el professorat o altres professionals que no són els tutors o tutores del grup (i per tant, no pertanyen al grup estable de convivència), no es consideraran contacte estret sempre que s’hagin mantingut les mesures de protecció recomanades.

Els convivents o contactes habituals de persones identificades com a contactes estrets no han de seguir cap mesura especial. És a dir, els germans o germanes d’alumnes que estiguin fent quarantenes, poden assistir a classe amb normalitat.

Des d’un punt de vista mèdic, els casos que han passat la malaltia en els darrers 6 mesos (amb documentació confirmada) no estarien obligats a dur a terme quarantenes. Ara bé, cada centre ha de decidir si, per motius pedagògics, aquell alumne o alumna ha de restar fent la quarantena amb la resta del grup o, si bé, és preferible que segueixi assistint al centre incorporant-se a un altre grup de convivènvia estable.

Proves PCR als contactes estrets

Per evitar que totes les famílies dels contactes estrets hagin de demanar hora per fer la PCR i que els centres d’atenció primària se sobrecarreguin, sempre que sigui possible, una unitat mòbil es desplaçarà a l’escola a fer aquestes proves.

Cal tenir present que, per recollir mostres de PCR als centres educatius, s’utilitzen tècniques de frotis nasal menys molestes que les del frotis nasofaringi, que són més agressives. El frotis nasal és una tècnica molt senzilla que només requereix posar un bastonet a l’interior de les fosses nasals, a uns 2 cm de l’entrada.

No es recomana que els pares i mares entrin a les escoles per acompanyar els infants quan se’ls fa la prova, perquè trencaria totes les sectoritzacions que s’han fet als centres. Es tracta d’una prova molt menys dolorosa que posar una vacuna.

Què han de fer els contactes estrets si el cas positiu es confirma durant l’horari escolar?

El grup de convivència estable ha de romandre al centre educatiu fins acabar la jornada lectiva, i es prioritzarà l’organització d’un equip mòbil per fer les PCR al centre educatiu.

El grup estable ha d’acabar la jornada lectiva amb normalitat, sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència estable.

Un cop finalitzada la jornada lectiva, l’alumnat del grup de convivència estable i els altres possibles contactes estrets del cas positiu, han de retornar directament (sense extraescolars) als respectius domicilis per iniciar la quarantena. Si no s’hagués pogut fer la presa de mostres per part de la unitat mòbil aquell dia, s’indicarà com fer la PCR als alumnes.

Què han de fer els contactes estrets si el cas positiu es confirma fora d’horari escolar?

La resta de membres del grup de convivència estable han d’anar al centre educatiu en la jornada lectiva següent per dos motius principals: organitzar la realització de la PCR i rebre les instruccions necessàries per tal de seguir l’activitat lectiva durant la quarantena.

Si la PCR no es pogués fer al centre educatiu, s’indicarà on es farà. Abans i després de fer la prova PCR, l’alumnat no podrà fer altres activitats fora del centre educatiu.

  • Si el cas positiu es confirma en les hores prèvies a l’inici de la jornada lectiva

Els membres del grup estable de convivència podran iniciar la jornada a l’espera de la realització de la prova PCR al centre, sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència estable.

  • Si el cas positiu es confirma en cap de setmana

La direcció del centre educatiu ha de comunicar a les famílies dels contactes estrets on es faran les proves PCR i totes les indicacions per fer la quarantena, que ha de començar el mateix cap de setmana.

També ha d’indicar l’hora a la qual l’alumnat ha d’anar al centre educatiu el següent dilluns amb les dues finalitats indicades anteriorment.

Retorn a l’escola

No es requereixen fer proves PCR per retornar a l’escola ni tampoc certificats mèdics.

Què he de saber sobre les proves PCR a les escoles?