Vídeo: Conveni entre la Diputació i l’ajuntament de Les Preses per les Obres d’arranjament del tram de la ctra. del Corb

Comparteix-ho amb els teus amics:

Les obres formen part d’un conveni entre la Diputació i l’ajuntament de Les Preses que va estar signat pel darrer equip de govern. El conveni estipula que aquesta carretera passarà a ser de titularitat municipal. En el conveni es va pactar que s’havia de fer una reforma abans de fer la transferència. En les obres es millorà l’estat de la carretera actual i s’hi incorpora un carril de vies verdes (carril bici) fins al trencant del veïnat de Pocafarina. El pressupost inicial de les obres és de 277.277€. A més, l’ajuntament de Les Preses aprofita aquesta actuació per millorar l’enllumenat d’aquesta zona amb un pressupost al voltant de 15.000€, millorant la connectivitat de la zona del Bosc de Tosca. L’accés al polígon industrial des de la cruïlla del Caprabo, l’adequació de tots els vials i voreres del polígon industrial amb el reesfaltat i algun tub de desaigüe, té previst un pressupost al voltant dels 60.000€.

Vídeo: L’alcalde de Les Preses Pere Vila, ens explica les actuacions que es faran en aquestes obres de millora.
[vimeo]https://vimeo.com/87841139[/vimeo]

Declaracions:
Això és un acord que el nostre equip de govern ja es va trobar signat per l’anterior equip, que tracta de l’arranjament del tram de la carretera del Corb que va des del trencant de la comarcal 152 amb la cruïlla amb Caprabo fins a la zona del trencant de Puigpardines, és a dir, l’accés a tot el que és el barri del Bosc de Tosca, l’avinguda Zona esportiva, pel qual, com que la resta de la carretera a partir d’un quilòmetre més enllà d’aquí on estem parlant ja és de titularitat municipal, per tant, vol dir que el manteniment del tram aquest de carretera ja va a càrrec de l’Ajuntament de les Preses. En aquest cas, doncs, era una modificació de l’amplada del vial perquè, primer, aquest és un tram que era molt estret, amb una part –la que dóna al polígon industrial– que és una mica perillosa perquè en creuar-se dos vehicles podria ser problemàtic, especialment a la nit, perquè és un lloc no il•luminat. Per tant, calia l’eixamplament d’aquest tros, des de la cruïlla amb el polígon industrial fins a l’accés a l’avinguda Zona esportiva. I que també s’aprofitava, tota vegada, que aquest tram és un nexe d’unió entre el que és el polígon industrial –vol dir el nucli antic també de les Preses– juntament amb aquesta zona residencial del Bosc de Tosca. Això vol dir que és un tram molt transitat per la gent, tant la que va a peu com en bicicleta. Per això, hi havia la possibilitat de la construcció d’un carril bici, és a dir: eixamplada del vial i construcció d’un carril bici a la banda esquerra anant cap al barri de Bosc de Tosca. Aquest és el conveni, per tant, la Diputació s’encarrega de tot l’arranjament del ferm. També inclou…, com que en aquest tram, a la zona esquerra –que és on anirà situat el carril bici– és on hi ha enterrada la canalització de l’aigua potable que ve dels dos dipòsits d’aigua que hi ha aquí a les Preses –del que tenim situat al Corb i que connecta tota la part residencial d’aquella zona, però, a més a més, i la més important, que és la que alimenta tot el polígon industrial—i, a més, en aquest tros, la canalització no estava adequada a les noves normatives, perquè encara era de les antigues, s’ha refet tota aquesta xarxa nova, i es farà la construcció del carril bici.

La Diputació ens deixarà instal•lar tot el que són les canonades; nosaltres, des de l’Ajuntament i per iniciativa pròpia de l’Ajuntament, posarem l’enllumenat en aquest tram. L’enllumenat creiem que és molt interessant perquè, tal com comentava al començament, és una zona a les nits molt fosca, però a la vegada molt transitada, i ens permetia que aquí es gaudís d’un especial tractament per tal que tota la gent que hi circula, que és bastant, doncs tingués la tranquil•litat de poder caminar, anar en bicicleta, d’una forma tranquil•la, tant pel que fa la seguretat vial com també perquè la gent pugui veure perfectament i pugui ser vista pels vehicles, perquè d’entre altres coses ara no es circularà pel vial, sinó que es circularà pel tram aquest del carril bici. Aquesta és la part més important.

Què comporta això també de millora per l’Ajuntament? La connectivitat d’aquest veïnat i l’accés al polígon industrial des de la cruïlla del Caprabo, per tant, vol dir que el reasfaltat de tota aquesta zona també comportarà poder entrar una mica a dins del que és el vial principal del polígon industrial –l’anomenat camí o carretera de la Parcel•lària–, que és la via més ampla que hi ha dins del polígon. El fet és que al polígon ja hi hem fet intervencions, pel que fa a voreres, a neteja, a comunicacions, per tal que les poques parcel•les que queden lliures, poques, però que estiguin en condicions perfectes de manteniment. Però potser l’actuació que teníem ja pensada fer des d’uns bons inicis, la d’adequació de tots els vials i voreres del polígon industrial, el fet que aquesta obra comencés a fer-se –i com que implicava també que entrés una mica aquest asfaltat de dins del polígon–, per això hem tardat una mica més. Cal esperar, doncs, poder arribar al final, que la Diputació acabi l’obra, que en aquest moment doncs podríem dir que està al 50 o 60% de la seva execució, i que un cop acabat i que aquest reasfaltat hagi entrat a la carretera de la Parcel•lària, l’Ajuntament ja té previst, pressupostat i entrat dins la partida corresponent de continuar aquests reasfaltat de modificació fins a gairebé la meitat del que és la carretera de la Parcel•lària. Hem de pensar que aquest primer tram és el més antic del polígon, per tant, vol dir que hi ha hagut un trànsit de camions, i n’hi ha diàriament per empreses de transport, per empreses càrnies…, que cada dia estan passant de forma continuada i són vehicles pesats, per això, el ferm en aquest moment no està en les millors condicions, per tant, ho aprofitarem, després, perquè l’Ajuntament continuï fent-hi l’actuació aquesta, intentant que el polígon quedi en les millors condicions possibles, tant pel que fa a l’asfaltat com pel fa a les voreres.

L’Ajuntament de les Preses té un pressupost, pel que fa a l’enllumenat, al voltant dels 15.000 €, i pel que fa al reasfaltat i a l’adequació d’aquesta part de voreres, en aquesta primera zona, i també algun tub de desguàs –perquè no hem d’oblidar que el pla de les Preses és un lloc molt inundable, i ja s’han aprofitat a fer alguna modificació en la xarxa de clavegueram–, aquí estaria al voltant del 55-60.000 euros d’inversió per part de l’Ajuntament.

Aquesta actuació de dintre del polígon industrial ve de resultes que nosaltres ens vam trobar un local a la zona on està ubicat el Centre d’Atenció Primària –l’ambulatori de les Preses–, en què hi havia una proposta d’instal•lar-hi un centre de dia. Llavors, el nostre equip va fer els seus estudis, va fer les seves consultes als serveis socials per veure si realment hi havia una necessitat immediata de públic objectiu que pogués ser usuari d’aquest centre de dia. Com que es va veure que tots els estudis indicaven que la població que pogués ser destinatària d’aquest servei era molt poca o pràcticament nul•la –i entre altres perquè en el municipi veí la vall d’en Bas se n’està acabant un, d’aquests centres, per tant, vol dir que es pot compartir perfectament. En general, nosaltres vam sol•licitar, en la subvenció que hi havia del PUOSC, el canvi de destinació per fer tres actuacions aquí dintre les Preses. Una d’elles era aquesta part d’aquí del polígon, i a la qual hi hem destinat una part dels nostres recursos i una part d’aquesta subvenció del PUOSC. Aquest és l’objectiu i el destí final d’aquesta inversió que farà l’Ajuntament de les Preses.

Comparteix-ho amb els teus amics: