VÍDEO: El govern municipal de Sant Joan les Fonts redueix les retribucions dels seus regidors per un import de 17.000 euros

Comparteix-ho amb els teus amics:

El govern municipal de Sant Joan les Fonts redueix les retribucions dels seus regidors per un import de 17.000 euros que se sumarà a les altres quantitats econòmiques per pal·liar els efectes del Coronavirus

Seguint el calendari previst, aquest matí a les 8 hi ha hagut sessió plenària ordinària a la sala de plens de l’ajuntament.

Un dels punts destacats ha estat l’acord al qual ha arribat l’equip de govern pel que fa a la modificació del règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes municipals. Aquest acord suposa que, tres dels sis regidors de l’equip de govern, deixin de percebre les retribucions pel càrrec que els hi pertoquen; dos regidors incrementen lleugerament la retribució en concordança amb l’augment del percentatge de dedicació i atribucions i l’alcaldessa, i també regidora, manté la retribució que tenia.

El total d’aquestes modificacions suposarà un diferencial positiu per a l’ajuntament de més de 17.000€, que l’equip de govern ja està estudiant invertir en millorar la situació dels habitants del municipi en aquest context marcat per la presència de la Covid-19.

I precisament en aquesta línia, la Unió Europea ha previst donar resposta a l’actual crisi econòmica i social arran de la pandèmia amb el paquet pressupostari més gran mai finançat fins al moment. La mobilització d’aquest gran volum de recursos econòmics suposa una oportunitat única de transformació del país, de la qual els ajuntaments no n’haurien de ser aliens perquè és l’administració més pròxima als ciutadans i la que millor coneix les necessitats i particularitats del territori i dels seus habitants. És per això que, un altre dels punts destacats del ple d’avui, ha estat l’aprovació d’una moció per sol·licitar al govern d’Espanya una assignació directa d’aquests fons europeus que no passi per la tutela de les comunitats autònomes.

A més, en relació a la part dels fons europeus de recuperació “Next Generation EU”, que gestionaran directament les comunitats autònomes, l’ajuntament vol reclamar al govern de la Generalitat la constitució d’una taula de coordinació amb el món local per conèixer i valorar els projectes d’inversió per a Catalunya, abans que aquests siguin presentats, i per fer-ne el seguiment de l’execució, un cop siguin aprovats.

VÍDEO DEL PLE MUNICIPAL 12/11/2020

Info: Ajunt. Sant Joan les Fonts