VÍDEO: ERC Garrotxa, a favor que les Associació de Famílies d’Alumnes de les escoles Pla de Dalt i Malagrida d’Olot puguin gestionar el menjador escolar

Comparteix-ho amb els teus amics:

ERC Garrotxa, a favor que les Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de les escoles Pla de Dalt i Malagrida d’Olot puguin gestionar el menjador escolar, La llei permet la gestió indirecta per part de les AFA, però l’equip de govern del Consell Comarcal de la Garrotxa s’hi nega.

L’equip de govern del Consell Comarcal de la Garrotxa rebutja que les famílies d’alumnes (AFA) de les escoles Pla de Dalt i Malagrida d’Olot puguin gestionar el menjador escolar

L’equip de govern del Consell Comarcal de la Garrotxa aprova la proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei de menjadors escolars de les escoles Malagrida i Pla de Dalt d’Olot, mitjançant procediment obert harmonitzat. L’any 2019 el Consell Comarcal de la Garrotxa va licitar el servei de menjador escolar en aquells centres on la gestió d’aquest servei es porta directament des del Consell Comarcal. Cal recordar, que la competència en la gestió dels menjadors escolars al nostre país és una competència delegada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya als consells comarcals.

En aquest sentit, el Consell Comarcal de la Garrotxa als llarg dels darrers anys ha adequat el model de prestació d’aquest servei al marc normatiu i a la voluntat de donar l’opció a les AFA de poder-lo gestionar sempre i quan no hi hagués una gestió indirecte per part d’elles. És a dir, que aquestes no ho fessin a través d’empreses privades. Aquest procés s’ha fet sempre de forma esglaonada i informada.

Actualment, el Consell Comarcal de la Garrotxa gestiona el servei de menjador escolar de disset centres educatius de la Garrotxa, mitjançant l’empresa Serunion, la qual va guanyar la licitació pública per poder prestar aquest servei.

Les AFA de l’escola Malagrida i Pla de Dalt, fins aquest curs, estant prestant el servei de menjador en el marc d’un conveni amb el Consell Comarcal i, per prestar-lo, contracten de manera directa una empresa privada, sense cap procés de licitació pública. Aquesta empresa és la mateixa que l’adjudicatària del servei de menjadors del Consell Comarcal.

La portaveu de l’equip de govern, Fina Surina, va recordar que el Consell no té cap afany en gestionar els menjadors, però que té unes obligacions a complir i va recordar que el Consell havia retornat fa més d’un any la competència dels menjadors que no gestionava directament al Departament d’Educació per tal que aquest pogués delegar el servei de menjador a les AFA i ajuntaments que volguessin fer-ho. Passat més d’un any, el Departament encara no s’havia pronunciat, per aquesta raó ahir la portaveu de Junts va reclamar-li valentia per ordenar a tot Catalunya aquesta situació.

Aquest punt va ser aprovat amb els vots a favor del grups comarcals de Junts per Catalunya i el PSC i els vots en contra del grup comarcal de la CUP i d’ERC.

XARXES SOCIALS:

Comparteix-ho amb els teus amics: