Vídeo: La Diputació de Girona cubreix despeses de les llars d’infants de titularitat municipal

Comparteix-ho amb els teus amics:

Del fet que Madrid va deixar d’ingressar unes partides de diners a la Generalitat destinades a les llars d’infants municipals. La Diputació de Girona ja porta diversos exercicis cobrint aquestes despeses de funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal, segons un acord que es va fer al seu dia amb la Junta de Govern en aprovar, per unanimitat, una línia d’ajuts.

https://vimeo.com/118896038

L’aportació de la Diputació supera els 6 milions d’euros. Aquesta és la tercera vegada que la Diputació ajuda els ajuntaments subvencionant el funcionament de les llars d’infants. En l’anterior convocatòria, la del curs 2013-2014, la Diputació va subvencionar més de 6.620 nens d’unes 135 llars d’infants, amb una aportació econòmica aproximada de 6 milions d’euros.

Aquesta línia de subvencions, que es concentra en l’atenció i l’educació als infants de 0 a 3 anys, respon al fet que l’actual situació financera de la Generalitat no li permet mantenir les subvencions destinades al sosteniment econòmic de les llars d’infants municipals, i això està provocant moltes dificultats als ajuntaments a l’hora de mantenir i planificar-ne l’oferta de places. Davant aquesta situació, la Diputació de Girona, d’acord amb el compromís de col·laboració amb els ajuntaments, especialment pel que fa a atendre les despeses generades pels serveis que tenen una especial significació social i econòmica, ha decidit continuar amb aquesta línia de subvencions a les llars d’infants municipals.

L’ajut màxim al qual poden optar els ajuntaments en el passat curs era de 875 € per alumne, import igual al de la convocatòria de l’any anterior.