Vídeo: Les participacions preferents i les clàusules sòl fan augmentar en un 30% les visites a l’Oficina de Consum de la Garrotxa

Comparteix-ho amb els teus amics:

Les participacions preferents i les clàusules sòl fan augmentar en un 30% les  visites a l’Oficina de Consum de la Garrotxa  Tot i que al 2012 les participacions preferents ja van començar a ser un dels temes  més consultats a l’Oficina de Consum de laGarrotxa, aquest 2013, i juntament amb les  relacionades amb les clàusules sòl, han suposat un volum molt destacat d’atencions.

[vimeo]https://vimeo.com/85219423[/vimeo]

La telefonia, però, continua com al sector amb més reclamacions presentades a  l’Oficina de Consum de la Garrotxa. Durant el 2013, l’Oficina de Consum de la Garrotxa ha atès 2.979 persones, un 32%  més que a l’any anterior. D’aquestes visites, 699 han estat reclamacions, 12 s’han  traduït en queixes, s’han recollit 4 denúncies i la resta (2.264) han estat demandes  d’informació.

L’atenció als titulars de participacions preferents i deute subordinatha estat una  de les tasques principals realitzades per les responsables de l’Oficina de Consum de la  Garrotxa durant l’any passat. A la presentació dels resultats de la memòria d’activitat  de 2013 que ha tingut lloc aquest dilluns 27 de gener al Consell Comarcal de la  Garrotxa, la regidora de Consum d’Olot, Anna Linares ha explicat que “a principis de  2012 ja es van començar a rebre consultes per aquesta temàtica, però ha estat  sobretot durant aquest any quan aquesta qüestió s’ha convertit en un dels aspectes  que més tràmits i consultes ha generat a l’Oficina de la Garrotxa”.El fet que Catalunya  Caixa i Bankia acceptessin l’arbitratge com a via per resoldre les reclamacions  presentades va obrir als titulars de participacions preferents i deute subordinat l’opció  de tramitar les seves sol·licituds a través de la Junta Arbitral de Consumo en el cas de  Bankia i la Junta Arbitral de Consum de Catalunya per als clients de Catalunya Caixa.  En aquest últim cas, els afectats podien presentar les sol·licituds d’arbitratge a l’Oficina  de Consum de la Garrotxa o bé a l’entitat bancària que havien de traslladar-la a la  Junta Arbitral de consum de Catalunya.

L’Oficina de Consum ha tramitat aquest 2013 un total de 65 sol·licituds d’arbitratge. Si  a aquestes s’hi afegeixen les 27 gestionades l’any anterior, el total de sol·licituds  d’arbitratge presentades a l’Oficina de Consum de la Garrotxa han pujat a 92 causes  amb un import global de 1.473.436 euros. D’aquestes, 42 s’han resolt favorablement,  25 s’han desestimat per l’arbitratge i 25 casos continuen pendents de resposta.

El director de l’Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa, ha explicat que “durant  aquest 2013, 2.078 consumidors de les comarques gironines van presentar  reclamacions relacionades amb aquest àmbit, dels quals 229 són veïns de la Garrotxa.  600 d’aquests reclamants han rebut laudes favorables de la Junta Arbitral de Consum  de Catalunya, 63 a la Garrotxa”.  D’altra banda, a partir del mes de maig amb la sentència del Tribunal Suprem que  declarava nul·les les clàusules sòl del BBVA, Cajamar i Novacaixa Galicia, l’Oficina de  Consum va començar a rebre les consultes de consumidors interessats en saber quina  via podien seguir a l’hora de reclamar a la seva entitat. Les clàusules sòl, les  participacions preferents i el deute subordinat han fet incrementar les consultes i  també les atencions realitzades des de l’Oficina de Consum de la Garrotxa durant el  2013: les reclamacions han pujat un 20’5% mentre que les sol·licituds d’informació ho  han fet en un 37% en relació al 2012.

Pel que fa a les temàtiques de les reclamacionsrealitzades a l’Oficina de Consum  de la Garrotxa, i tot i que han anat canviant al llarg dels últims anys, la telefonia es  consolida com el sector que genera més demandes. Aquest 2013 s’han rebut 354  reclamacions per temes de telefonia (tant fixa, mòbil com internet), 105 més han estat  sobre subministraments bàsics (gas, llum i aigua) mentre que els serveis financers  (participacions preferents, deute subordinat i clàusules sòl, entre altres) han suposat  98 causes més. El sector serveis (lloguer de vehicles, aparcaments, restaurants…) ha  tingut 24 reclamacions, 35 més han fet referència a establiments comercials, 14 el  transport aeri, 9 corresponen a conflictes amb serveis tècnics i 60 expedients oberts  per altres temàtiques han acabat de configurar les reclamacions rebudes per l’Oficina  de Consum de la Garrotxa durant el 2013.

00128012014

Del total de reclamacions presentades a l’Oficina de Consum de la Garrotxa, en un  58% dels casos resolts s’ha arribat a un acord satisfactori pel consumidor.  Durant el 2013, i segons ha explicat el conseller de Consum, Josep Rovira “des de  l’Oficina de Consum s’ha continuat portant a terme l’activitat de vigilància de mercat,  amb diferents campanyes informatives i de control de condicions tècniques de venda  dels establiments”. També s’ha fomentant l’adhesió a la Junta Arbitral de Consum:  durant el 2013, s’han realitzat 4 noves adhesions. Amb un total de 339 establiments  i/o empreses, la Garrotxa es manté com la primera comarca gironina i la quarta de  Catalunya en número d’adhesions a la Junta Arbitral de Consum.

L’Oficina de Consum ha organitzat activitats formativesper informar la societat en  general, però també col·lectius concrets, d’aspectes generals de consum o bé sobre  novetats legislatives. Durant el 2013 s’han portat a terme 8 sessions, que han reunit  198 persones. Aquest any, també s’ha continuat organitzant els “Contes per a petits  consumidors” per apropar els temes de consum als més petits, s’ha portat a terme  tallers de consum responsable dirigits als alumnes de la comarca i s’ha treballat amb  els Ajuntaments perquè puguin disposar d’informació de consum de primera mà.  Per continuar informant la població i veient la bona resposta que la iniciativa va tenir al  2012, s’ha continuat amb la publicació de la Consulta del mes. A partir de la  reclamació i/o el dubte que ha tingut més repercussió durant el mes anterior, s’elabora  informació sobre el procés que cal seguir per donar-hi resposta.

El president del  Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona, ha destacat “la gran feina realitza  l’Oficina de Consum pel servei de qualitat que s’ofereix als ciutadans de la comarca”.  Després de la presentació dels resultats de 2013 de l’Oficina de Consum de la  Garrotxa, el director de l’Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa, ha pronunciat  la conferència “L’ahir, l’avui i el demà de les participacions preferents i el deute  subordinat” que ha omplert la sala d’actes de l’IMPC d’Olot.

Vídeo: El director de l’Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa i les preferents
[vimeo]https://vimeo.com/85219424[/vimeo]

Comparteix-ho amb els teus amics: