Vídeo: Prop de la meitat de graduats en FP de l’Institut La Garrotxa al 2013 ja ha trobat feina

Comparteix-ho amb els teus amics:

“És una xifra positiva que ens motiva a seguir treballant en la mateixa línia i  constata la qualitat dels diferents cicles de FP que impartim al centre”, afirma Albert Bramon, director de l’Institut La Garrotxa. El 36% dels estudiants de cicles de FP de 2013 ha trobat feina mentre que el 10%  combina estudis i treball; el 44% continua estudiant.

[vimeo]https://vimeo.com/91407324[/vimeo]

La majoria d’alumnes estan convençuts que els estudis realitzats al centre els han  facilitat l’obtenció de la feina. A l’hora de trobar ocupació, un 30% manifesta haverho fet a través de l’Institut La Garrotxa.

Prop de la meitat dels graduats en Formació Professional (FP) al  2013 de l’Institut La Garrotxa ja ha trobat feina si sumem els que treballen (36%) i els que  compaginen estudis i feina (10%). Són dades de l’estudi “Inserció Laboral dels  Ensenyaments Professionals”, que realitza anualment el centre entre els alumnes que es  graduen d’un grau mig o un grau superior. “És una xifra positiva que ens motiva a seguir  treballant en la mateixa línia i constata la qualitat dels diferents cicles de FP que impartim  al centre”, afirma Albert Bramon, director de l’Institut La Garrotxa.

L’estudi, fet públic avui, revela que només el 10% dels estudiants que han acabat cicles  de FP està aturat, una dada que contrasta amb l’alt índex de desocupació juvenil a l’Estat, de més del 50%. Les dificultats de la conjuntura econòmica també han fet que hagi  augmentat el percentatge d’alumnes que decideixen seguir estudiant en lloc de començar  a treballar: del 14% al 2006 fins al 44% l’any passat. Tot i així, el percentatge d’estudiants  que treballa ha augmentat respecte al 2012 i, amb un 36%, se situa a nivells de 2008,  quan va començar la crisi. També és destacable que un 83% d’alumnes que ha acabat un  grau mitjà està fent el curs per accedir al grau superior.

La majoria d’alumnes (65%) estan convençuts que els estudis realitzats al centre els han  facilitat l’obtenció de la feina. De fet, fins a un 70% porten a terme una feina relacionada  amb el cicle que van estudiar. A l’hora de trobar ocupació, un 30% manifesta haver-ho fet  a través de l’Institut La Garrotxa. Quant a les condicions laborals, el 46% dels alumnes té  un contracte indefinit davant del 39% en què és temporal i el 58% treballa a jornada  completa. Si ho comparem amb les dades de 2012 veiem que ha disminuït la temporalitat  dels contractes.

Quant a la franja salarial dels que treballen a jornada sencera, el 61% cobra al voltant dels 1.100 € mentre que un 24% percep uns 800 € i un 15% entre 1.200 € i 1.500 €. Cal  destacar que aquesta última franja salarial torna a aparèixer a l’estudi després que  desaparegués al 2012. L’enquesta d’inserció laboral s’ha realitzat entre 124 joves de la
promoció de 2013 de FP (gairebé la totalitat) sis mesos després d’haver-se graduat.

Nou grau mitjà d’Elaboració de Productes Alimentaris 
L’Institut La Garrotxa ha aprofitat la presentació de l’estudi per donar a conèixer un cicle  de grau mitjà d’Elaboració de Productes Alimentaris que afegirà a la seva oferta formativa  el curs vinent. El cicle pretén “cobrir les necessitats de personal tècnic per a les indústries  del sector alimentari, capdavanter a la comarca”, segons assenyala Jordi Antiga,  subdirector de FP del centre. Es farà en modalitat dual, és a dir, durant el segon curs  l’alumne combinarà la formació a l’escola amb un contracte o beca salari a una empresa  tal com s’ha fet aquest curs amb el cicle formatiu de grau superior de Disseny i Producció  de Plàstics i Metalls, que ha tingut un gran èxit.

Sobre l’Institut La Garrotxa 
L’Institut La Garrotxa és un centre públic d’ensenyament creat l’any 1974 i que compta  amb una oferta formativa molt àmplia que inclou Educació Secundària Obligatòria,  Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior. Destaca per haver tirat  endavant projectes d’innovació amb empreses de la comarca i per haver rebut diferents  guardons que corroboren la qualitat de la seva formació. Forma part del projecte Xarxa de Qualitat i Millora Contínua del Departament d’Educació i compta amb el Certificat ISO  9001: 2008. Disposa, a més, de la carta Erasmus ampliada que permet realitzar la formació en centres de treball a l’estranger.

F 1138