VÍDEO: S’aprova definitivament i de manera “telemàtica” el nou protocol de la faràndula olotina

Comparteix-ho amb els teus amics:

El Ple d’aquest mes de març ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern de JuntsxCat i la CUP, l’abstenció del PSC i el vot contrari d’ERC la modificació del protocol de la faràndula olotina que permetrà que més persones puguin fer ballar les figures de la ciutat.

Vídeo: Proposta i aprovació del nou protocol de la faràndula olotina

Vídeo: Propostes de l’oposició al nou protocol de la faràndula olotina

Paral·lelament, també s’ha aprovat les modificacions de la plantilla i vacants de personal de l’Ajuntament d’Olot, de la Policia Municipal i de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot per al 2020 i els preus públics de les escoles bressol, l’Escola Municipal d’Expressió d’Olot, l’Escola de Música, l’Estiu Riu, l’Escola Bressol d’estiu així com la modificació dels preus públics de l’espai coworking de ‘Ca-nyera’, de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot per a la temporada d’estiu 2020 de la piscina municipal i del conte dirigit al públic infantil que està editant l’Institut de Cultura d’Olot així com els preus públics de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot corresponents al festival Sismògraf que s’havia de celebrar a finals del mes d’abril i que, a causa de la situació de crisi sanitària i Estat d’Emergència, s’ha ajornat fins al mes de setembre.

Alhora, també s’ha aprovat inicialment la modificació puntual del POUM de l’edifici de La Granja amb els vots a favor de l’equip de govern de JuntsxCat i PSC, amb l’abstenció d’ERC i la CUP.

Aquests han estat alguns dels punts del plenari en els que també s’ha donat compte de la 3a edició dels Pressupostos Participatius de la ciutat així com la voluntat de trobar noves dates per a les trobades previstes. Al mateix temps, s’ha detallat l’aprovació de la tramesa al Ministeri d’Hisenda del govern espanyol dels escenaris pressupostaris d’Olot per al 2023, tal com marca la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera dels ens locals, les transferències fetes als grups municipals, l’aplicació del fons de contingència del Consistori per al 2019 que puja a 49.204 euros destinats a la retirada d’arbrat, reconstrucció de murs, actuacions de clavegueram, al projecte del pont Bisaroques i a defensa jurídica.

Tant al principi com al final de la sessió plenària, els regidors, de forma unànime, han volgut expressar el condol de la Corporació a tots els familiars de les persones que han perdut un ésser estimat pel coronavirus COVID-19 i s’ha volgut fer un clar agraïment a l’esforç del personal sanitari, seguretat, protecció civil, serveis socials i la resta de col·lectius i particulars que treballen en aquests moments per evitar la propagació del virus i també s’ha fet extensiu l’agraïment a totes les mostres de solidaritat que s’han vist aquests dies a Olot. En concret, la Xarxa de Voluntariat de la ciutat ja disposa de més d’un centenar de voluntaris i voluntàries que han mostrat la seva disposició a poder ajudar en qualsevol actuació i acció derivada de la crisi sanitària actual.

La convocatòria d’aquest ple de març ha tingut caràcter extraordinari, ja que la del passat dijous dia 19 de març es va haver d’ajornar per l’excepcionalitat del moment amb la declaració de l’Estat d’Alarma i totes les mesures i restriccions de mobilitat per la propagació del coronavirus COVID-19.

Aquest divendres, els 21 regidors i regidores de l’Ajuntament d’Olot han pogut prendre part d’aquest ple que, per primera vegada a la història de la Corporació, no ha estat presencial i s’ha fet telemàticament. El ple, que ha durat dues hores i mitja, s’ha pogut portar a terme durant sense cap incidència tècnica. La disposició addicional tercera del Decret Llei 07/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública estableix que els òrgans poden constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptant acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o greu risc col·lectiu com l’actual.

Info: Ajunt. Olot

Comparteix-ho amb els teus amics: