Vídeo: S’incrementa el nombre de persones ateses al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

Comparteix-ho amb els teus amics:

El número de persones ateses s’ha incrementat en 877 respecte a l’any 2014 i s’han atès un total de 4.886 persones de manera directa a la Garrotxa

Aquests dijous 29 d’abril ha estat presentada, a Sant Feliu de Pallerols, la Memòria d’activitat de l’any 2015 del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG), entitat pública formada per l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa. Analitzant algunes de les dades recollides en la memòria, i començant pel Servei Bàsic d’Atenció Social, porta d’entrada de les persones als serveis socials de la comarca, el número de persones ateses s’ha incrementat en 877 respecte a l’any 2014. El servei ha atès un total de 4.886 persones (receptor directe del servei) i beneficiat a unes 6.129, que es corresponen a un 10,9% de la població total de la Garrotxa. Les dones majors de 65 anys són les principals sol·licitants d’aquest servei i, especialment, les majors de 85 anys (població d’atenció prioritària per la seva vulnerabilitat). El Servei Bàsic d’Atenció Social ha estat, durant 2015, objecte d’anàlisi, revisió i millora per part dels professionals del Consorci, que han elaborat un full de ruta per poder oferir un servei i adaptat a les necessitats de la població, que ja ha estat posat en pràctica. Veure vídeo de la roda de premsa de presentació.

https://vimeo.com/164601783

En relació a les intervencions per prevenir i atendre les persones en situació d’exclusió social i pobresa, destaquen aquelles relacionades amb l’accés a l’habitatge. Per gestionar aquest tema, des del Consorci s’ha treballat conjuntament amb l’Oficina d’Habitatge i s’han pogut adjudicar nous habitatgessocials. Així, destaca la disminució dels ajuts d’urgència dedicats a cobrir despeses relacionades amb l’habitatge, gràcies a disposar de més immobles destinats a finalitats socials. Per una altra banda, el Centre de Distribució d’Aliments i el menjador social són serveis que han continuat atenent les situacions més vulnerables per assegurar una alimentació adequada. En aquest sentit, remarcar el projecte de suport a lesnecessitats d’alimentació infantil que desenvolupa el CASG durant el període no escolar.

L’atenció a infants, adolescents, joves i les seves famílies és un àmbit d’especial importància per al CASG, que disposa de diferents serveis per dur a terme aquesta
atenció. Un total de 45 famílies han accedit al Servei d’Atenció a Famílies amb fills de 0-3 anys i cal destacar també que, conjuntament amb els serveis de pediatria, ginecologia i llevadores de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, s’ha redactat un protocol d’actuació de maltractament prenatal, que permet detectar amb més eficàcia situacions de risc.

Foto 72

El Centre Obertadreçat a menors d’entre 4 a 16 anys en situació de risc social i a les seves famílies ha atès 38 infants i adolescents de 29 famílies. En aquest àmbit, el projecte Pares + fills ha permès treballar de manera grupal la capacitació parental i ha millorat determinades situacions familiars. El Servei de Suport Familiar, el Servei de Joves il’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència són altres instruments del CASG que donen cobertura a les necessitats dels més joves i les seves famílies i que han funcionat amb èxit durant 2015.

Des del Servei d’Informació i Assessorament a les Doness’han atès 231 persones i s’han realitzat 28 tallers d’apoderament, on hi ha participat 99 dones. Per a prevenir situacions de risc, al llarg de l’any s’han activat5 aparells de Teleassistència Mòbilper a víctimes de violència masclista.

En l’àmbit d’atenció a la dependència, el desplegament del grau 1 (persones amb dependència moderada) que es va fer el mes de juliol de 2015 de la Llei de promoció a l’autonomia i atenció a la dependència, ha suposat un increment del 70% en sol·licituds tramitades durant 2015, tot i que les revisions de grau s’han mantingut en proporcions similars, donades les restriccions en l’accés a les prestacions econòmiques establertes per la llei. Així, a la Garrotxa, un 7,2% de la població ha estat valorada i un 5,7% disposa d’alguna prestació o servei per motiu de dependència.

Pel que fa als Serveis al domicili, el servei més prestat al llarg de l’any ha estat el d’Ajuda al Domicili, amb una total de 475 persones ateses. Subratllar la tasca realitzada pels professionals del CASG en l’àmbit de la convivència, amb la revisió del Pla per a la inclusió i la cohesió social 2013-2019, establint, en l’equador de la seva implantació, prioritats adaptades a les necessitats reals. Mencionar també la feina realitzada pel Servei de Veïnatge i Convivència, on s’ha treballat aquest 2015 en 20 comunitats de propietaris diferents amb més de 650 veïns en total. El coneixement i diagnòstic de la societat i la detecció de situacions abans de que es generin conflictes de convivència són objectius prioritaris per al CASG. Per últim, remarcar les accions desenvolupades pel Servei d’Acollida per tal d’implementar la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, i també l’activitat de diagnosi del teixit associatiu comarcal realitzada pel Servei de Suport d’Entitats, amb l’objectiu de dissenyar un servei que s’adeqüi a les necessitats que demanda la societat.

Font: Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
Vídeo: elgarrotxi.cat
Foto: Un moments de la presentació de la memòria 2015

Més informació:
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa – 972 26 66 44 – www.casg.cat