Xerrada sobre la cuina prehistòrica al jaciment de la Dou

Comparteix-ho amb els teus amics:

Aquest any s’han tornat a fer les excavacions al jaciment arqueològic de la Dou de la mà del Campus d’Arqueologia i Palentologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). De fet, aquest jaciment és una de les seus d’aquest Campus per la seva rellevància.

Per tal de fer un resum de la campanya, l’Auditori de Can Trona acollirà una xerrada per a tots aquells que hi estiguin interessats. Serà el proper divendres 16 de juliol a les 19.00 hores de la mà de les responsables de les excavacions, les doctores Vanessa Navarrete i Maria Saña. A banda, es pronunciarà una xerrada sobre ‘La cuina preshistòrica al jaciment de la Dou’ que inclourà un tastet de cervesa neolítica.

Podeu fer les inscripcions a l’activitat aquí.

Sobre el jaciment de la Dou

Tot i la presència de més jaciments de l’època a la Vall i també en altres indrets de la Garrotxa, convé destacar la importància d’aquest en concret. S’hi han trobat estructures com fogars, restes òssies d’animals domèstics com bous o cabres, restes ceràmiques, objectes de bronze i ornaments i braçalets de lignit, a més de fustes carbonitzades que eren part de palissades o altres fustes de combustió.

El jaciment, situat al sud del nucli de Sant Esteve d’en Bas, en els terrenys de la finca de La Dou, va ser localitzat l’estiu del 2005, durant les obres per a la construcció de la carretera de Sant Esteve d’En Bas, i l’octubre del 2005 va tenir lloc una primera intervenció arqueològica, de caràcter preventiu, a càrrec de l’Institut del Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona. D’acord amb els resultats obtinguts amb la intervenció d’urgència, i vista la importància històrica del jaciment durant el Neolític antic, el Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona juntament amb l’Institut del Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona, van considerar interessant la continuació dels treballs arqueològics en aquest jaciment dins del marc de dos projectes de recerca successius.

El jaciment està dividit en dos moments clars d’ocupació en una zona a  l’aire lliure, de diferent període cronològic, un al costat de l’altre: un primer ubicat cronològicament cap a final del Neolític antic, amb una concentració màxima entorn del 4500 cal BC i el 4400 cal BC, amb una variabilitat significativa entre 4300 cal BC i el 4900 cal BC, fet que indica que en aquest indret es van produir ocupacions reiterades al llarg de com a mínim 350-400 anys. I un segon moment d’ocupació efectuat cap a principi del Bronze final (1500 cal BC – 1000 cal BC).

A causa de l’elevada extensió del jaciment i de la impossibilitat d’excavar-lo en la seva totalitat, es va considerar oportú fer servir la fotografia aèria per a la correcta interpretació del jaciment el 2007. Així, gràcies als indicis aportats per la fotografia aèria, ha estat possible evidenciar al camp de La Dou la presència d’una macroestructura o estructura arqueològica de fusta amb unes dimensions de 5 metres d’ampla i 1,8 d’alçada que podria tractar-se d’un fossat o element que limitava el poblat durant el Neolític antic, i, per tant, reflecteix el resultat d’una organització social del territori.

Info: Ajunt. Vall d’en Bas

Comparteix-ho amb els teus amics: